Oddlužení firmy v Česku: Jak využít právní nástroje ke snížení dluhů a záchraně podnikání

Oddlužení firmy je proces, který může být pro mnoho podnikatelů velmi důležitý. V případě, že se firma dostane do finančních problémů, je nutné najít řešení, jak dluhy snížit nebo odstranit. V české legislativě není oddlužení pro firmy jako samostatný právní nástroj...

Odvracení rizika vrácení dotace

12.07.2022 Projektovému týmu IE+BL4U se podařilo odvrátit riziko vrácení dotace, kterou společnost IE inkasovala v minulosti ve výši cca 7,5 mil. Kč. Pochybení bylo na straně minulého vedení IE, ale i na straně Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO)! I přes to, že...

Prohlášení konkurzu

Dne 26. května 2022 bylo soudem vydáno usnesení, kterým se zjišťuje úpadek dlužníka IVORY OPPORTUNITY a.s., IČO 09773754, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 – Karlín. Na majetek dlužníka se prohlašuje konkurs. Odkaz zde.