Reorganizace firmy v kontextu insolvenčního práva v České republice je proces, kdy se firma snaží vyhnout se insolvenci a zlepšit svoji finanční situaci. V tomto článku se budeme věnovat reorganizaci a předbalené reorganizaci firmy podle českého insolvenčního zákona. Dále se budeme zabývat cíli, které má reorganizace podle insolvenčního zákona splňovat.

Reorganizace a předbalená reorganizace podle insolvenčního zákona

Reorganizace a předbalená reorganizace jsou dvě metody, které mohou firmy využít k tomu, aby se vyhnuly insolvenci. Reorganizace je součástí insolvenčního řízení, zatímco předbalená reorganizace probíhá částečně mimo toto řízení, resp. vše důležité musí být připraveno a domluveno zejména s věřiteli před zahájením insolvenčního řízení, a to (jen) ze strany dlužníka. Podmínky, za jakých lze využít jednu nebo druhou metodu, jsou stanoveny v insolvenčním zákoně.

Výhody a nevýhody obou metod se mohou lišit v závislosti na situaci firmy. Reorganizace v insolvenčním řízení může být komplikovanější a zdlouhavá. Předbalená reorganizace je rychlejší a flexibilnější, ale než „to“ celé připravíte, může „být po všem“.

Postup reorganizace podle českého insolvenčního zákona

Proces reorganizace v insolvenčním řízení probíhá v několika krocích. Firma-dlužník (nebo věřitel) podá návrh na insolvenční řízení a soud za určitých okolností jí umožní tzv. reorganizovat se. Reorganizaci nemusí nutně navrhovat dlužník, někdy ji může navrhovat i věřitel. Následně je schválen reorganizační plán, který je poté realizován pod dohledem insolvenčního správce. Firma dosáhne dohody s věřiteli o splácení dluhů a zachování výrobního a obchodního zázemí. Po ukončení reorganizace společnost odchází z insolvenčního režimu do běžného právního režimu.

Reorganizační plán

Reorganizační plán je klíčový dokument, který určuje postup reorganizace firmy. V plánu jsou stanoveny cíle, kroky, které je nutné provést pro dosažení těchto cílů, a plán pro splácení dluhů. Reorganizační plán musí být schválen schůzí věřitelů, následně také insolvenčním soudem a musí být splnitelný v praxi.

Předbalená reorganizace

Využití předbalené reorganizace je ale možné pouze v případě, že firma splňuje určité podmínky, např. musí být v insolvenci a zároveň musí mít dostatečné zdroje k financování reorganizace (tj. své nebo externí). Předbalená reorganizace je rychlejší než reorganizace v rámci insolvenčního řízení a není tak náročná na finance, nezatěžuje totiž firmu dalšími náklady spojenými s insolvenčním řízením. Dokonce předbalená reorganizace může být použita i pro společnosti, které neplní zákonná kritéria pro reorganizaci jako takovou (např. min. 50 zaměstnanců nebo 50 mil. Kč ročního obratu).

Výhody a nevýhody reorganizace a předbalené reorganizace

Reorganizace a předbalená reorganizace firmy mají své výhody a nevýhody oproti konkurzu, resp. sanačnímu konkurzu. Rozdíly v postupu a průběhu jednotlivých procesů, výhody a nevýhody obou metod reorganizací jsou důležité faktory, které je nutné zvážit při výběru vhodné metody reorganizace. Výběr metody závisí na situaci firmy a na jejích možnostech a cílech. Zásadní rozdíly mezi konkurzem a reorganizací je v potenciálních dopadech různých rizik pro statutární zástupce. Reorganizace oproti konkurzu může být pro ně doslova nebe nebo peklo.

Příklady úspěšných reorganizací

Reorganizace může být úspěšná, jak ukazují příklady firem, které se reorganizovaly a zachránily svoje výrobní a obchodní zázemí. Mezi tyto úspěšné příklady patří společnost Job Air Technic, která se dokázala reorganizovat a vrátit se zpět k ziskovosti. Stejně tak se dokázala reorganizovat společnost Zetor, která se potýkala s finančními problémy v důsledku špatného hospodaření a která se dnes opět řadí mezi stabilní výrobce zemědělské techniky. Dalším příkladem je Tatra, která se v roce 2013 dostala do velkých finančních potíží, ale po úspěšné reorganizaci dokázala získat nové zákazníky a zvýšit svou tržní hodnotu. Nedávným příkladem je společnost Ivory Energy, a.s., která se po reorganizaci dokázala vrátit na trh s teplem a v současnosti získává nové zákazníky.

Tyto firmy dokazují, že správně navržená a provedená reorganizace může přinést záchranu firmy a zachování pracovních míst.

Závěr

Reorganizace a předbalená reorganizace firmy, resp. obchodní korporace, jsou důležitými metodami pro zachování výrobního a obchodního zázemí v situaci finančních problémů. Proces reorganizace vyžaduje odbornou pomoc a důkladnou přípravu, ale úspěšná reorganizace může přinést záchranu firmy a zachování pracovních míst. Výběr vhodné metody závisí na situaci firmy a na jejích možnostech a cílech.

V tomto článku jsme si vysvětlili, co je to reorganizace firmy v kontextu insolvenčního práva v České republice, proč může být reorganizace firmy nutná v situaci, kdy je firma v insolvenci a jaké jsou cíle reorganizace podle insolvenčního zákona. Dále jsme se zaměřili na reorganizaci a předbalenou reorganizaci podle insolvenčního zákona, podmínky pro využití jedné nebo druhé metody, rozdíly v postupu a průběhu jednotlivých procesů a výhody a nevýhody reorganizace a předbalené reorganizace.

Rovněž jsme si povídali o postupu reorganizace podle českého insolvenčního zákona a o reorganizačním plánu. Dále jsme si vysvětlili, co je to předbalená reorganizace, za jakých podmínek ji lze využít a jaké jsou postupy v rámci tohoto procesu.

V další části jsme si porovnali výhody a nevýhody reorganizace a předbalené reorganizace v kontextu insolvenčního práva v České republice a zmiňovali jsme se o tom, která metoda se více hodí v různých situacích. Nakonec jsme si povídali o příkladech úspěšných reorganizací a o tom, co můžeme z těchto příkladů naučit.