Kariéra

Zachraňujeme společnosti jejich majitelům

Jsme tým 77 úspěšných manažerů

Umíme využít insolvenční řízení k záchraně společností

Staňte se součástí našeho týmu!

Nabídky práce:

Současná situace přináší řadu příležitostí, a proto hledáme zkušené manažery a manažerky, kteří vnímají fungování společnosti komplexně a mají přesah i do krizového managementu.

Hledáte novou výzvu a jste byznysově orientovaný/á? Váš názor a zkušenosti nás zajímají.

Připojte se k našemu týmu vrcholových manažerů a podnikatelů (business leaderů), kteří se zaměřují na komplexní tvorbu projektů a záchranu společností. Doplňujeme tým o zkušené profesionály, kteří čekají na novou výzvu a chtějí se podílet na našich restrukturalizačních a reorganizačních projektech.

Ing. Romana Hertlová

Ing. Romana Hertlová

Office Manager

Pozice Romany je Office Manager. Vystudovala STU v Bratislavě, obor Pozemní stavitelství a architektura,  dále studovala na VŠEM Praha, obor Management firem. Business developmentu a personalistice se intenzivně věnuje více než šest let. V rámci BL4U zajišťuje eventy, konference a vše s tím spojené. Romana je klíčový člen týmu, v náročných situacích zachovává chladnou hlavu a je mistrem organizace. V oblasti HR se Romana věnuje zejména adaptaci nových kolegů.

Ing. Vita Podzihun

Ing. Vita Podzihun

HR Manager

Vita je na pozici HR Manager zodpovědná za recruitment do týmu BL4U. Vita vystudovala Vysokou školu obchodní v Praze, obor Management cestovního ruchu. Oblasti HR se profesionálně věnuje, pod vedením zkušených manažerů, přes tři roky. V BL4U organizuje workshopy, školení a rozhovory s potenciálními kolegy, zapojuje se též do obchodních aktivit a projektů. Díky svému úsilí a entuziasmu se rychle vypracovala na špičkového „náboráře“ a je rovnocenným partnerem i pro ty nejzkušenější matadory z top managementu.

Aktuálně nabízené pracovní pozice

CSO – Obchodní ředitel/ka – mezinárodní obchod

Hledáme kandidáty na pozici ředitel/ka pro mezinárodní obchod.

Co byste měl/a ovládat jako obchodní ředitel/ka?

 • Strategické řízení obchodu (nastavování obchodních cílů a budgetů)
 • Získávání nových obchodních příležitostí – ochota pobývat v zahraničních destinacích je velkou předností
 • Příprava, průběžná aktualizace, řízení implementace a vyhodnocení obchodní strategie organizace v souladu s jejími strategickými cíli
 • Reprezentování organizace na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky a dalšími subjekty
 • Rozvoj vztahů v segmentu klíčových zákazníků organizace
 • Monitorování a analyzování trhu a vývojových trendů
 • Analyzování výsledků obchodního týmu a příprava zpráv o průběhu a výsledcích obchodní činnosti organizace
 • Spolupráce s ostatními univerzálními celky organizace
 • Znalost anglického jazyka na úrovni C1 podmínkou
 • Znalost španělského, francouzského, ruského a příp. německého jazyka výhodou
 • Praxe v zahraničí 3–5 let (ideálně zkušenosti s rozšířením sítí, aktivní obchod a export)

Podmínky budoucí spolupráce jsou u každého projektu individuální.

Prosím, abyste k zaslanému CV vložil/a také krátký motivační dopis nebo zprávu, ve které nám vysvětlíte Vaši motivaci stát se obchodním ředitelem/kou a zdůrazníte Vaši případnou zkušenost. Velmi nám tím usnadníte zpracování Vašich podkladů. Děkujeme za pochopení!

Krizový manažer (topmanažer (CEO, CFO, CSO, COO,…)

Doplňujeme tým o krizové manažery, kteří mají bohaté zkušenosti s řízením velkých, příp. středně velkých společností a působili na vrcholových pozicích, jako například CFO, CEO, COO, CSO, CHRO, aj.

Co byste měl/a ovládat jako krizový manažer?

 • Analýza a vyhodnocování rizik
 • Strategické plánování a zorganizování potřebného týmu
 • Realizace a kontrola činností v souladu s navrženým řešením
 • Schopnost odhalit včas překážky a implementovat řešení
 • Finanční a základní ekonomické znalosti (vyjma CFO)
 • Znalost a zkušenost s komplexním řízením společnosti
 • Dohled nad plněním strategických záměrů a sledování výkonnosti organizace
 • Silné vyjednávací schopnosti
 • Být vůdčí osobnost (přirozená autorita), pragmatický/á, otevřený/á vůči změnám, rychle se adaptovat a koncepčně myslet
 • Schopnost dovést věci až do konce
 • Znalost anglického nebo německého jazyka na úrovni C1
 • Praxe ve vrcholovém managementu min. 10 let – ideálně zkušenosti se změnovými projekty společností jako jsou reorganizace či restrukturalizace společnosti

Podmínky budoucí spolupráce jsou u každého projektu individuální.

Prosím, abyste k zaslanému CV vložil/a také krátký motivační dopis nebo zprávu, ve které nám vysvětlíte Vaši motivaci stát se krizovým manažerem a zdůrazníte Vaši případnou zkušenost se změnovými projekty – např. restrukturalizací. Velmi nám tím usnadníte zpracování Vašich podkladů. Děkujeme za pochopení!

BOZP a PO manažer/ředitel/ka

Hledáme kandidáty na pozici manažer/ředitel/ky BOZP a PO

Co byste měl/a ovládat?

 • Řízení činností v oblasti bezpečnosti práce (HSE), požární ochrany a životního prostředí
 • Odpovědnost za implementaci, aktualizaci a řízení požadavků technických norem
 • Analýza nedostatků a návrh nápravných opatření
 • Zodpovědnost za dokumentaci, předpisy a požadavky včetně prevence, pracovních úrazů, nehod
 • Školení a koordinace práce zaměstnanců výroby
 • Účast při jednáních s kontrolními a inspekčními orgány
 • Spolupráce při spouštění nové výroby, výrobní technologie nebo výrobního procesu
 • Osvědčení OZO v BOZP výhodou, technik PO
 • Praxe na obdobné pozici alespoň 5 let, vhodná znalost norem ISO 9001, 14001 a 45001

Podmínky budoucí spolupráce jsou u každého projektu individuální.

Prosím, abyste k zaslanému CV, vložil/a také krátký motivační dopis nebo zprávu, ve které nám vysvětlíte Vaši motivaci a zdůrazníte Vaši případnou zkušenost. Velmi nám tím usnadníte zpracování Vašich podkladů. Děkujeme za pochopení!

Výrobní ředitel/ka

Hledáme kandidáty na pozici výrobní ředitel/ka.

Co byste měl/a ovládat jako výrobní ředitel/ka?

 • Vyhodnocování a zajištění efektivnosti výrobních zařízení a procesů
 • Zabezpečování zpracování analýz a informací o stavu výroby
 • Zajišťování dodržování předepsané kvality a výkonnostních norem ve výrobním procesu
 • Obnova a rozvoj výrobního zařízení, předkládání investičních požadavků a posuzování jejich návratnosti
 • Zkušenosti se zaváděním nástrojů neustálého zlepšování procesů ve výrobě (Lean Manufacturing, Six Sigma, SMED, 5S atd.) a systémů řízení kvality (ISO, HACCAP, TIER) a příp. BOZP
 • Spolupráce při spouštění nové výroby, výrobní technologie nebo výrobního procesu
 • Koordinace práce zaměstnanců výroby a optimalizace jejich počtu
 • Znalost anglického nebo německého jazyka na úrovni C1
 • Prokazatelnou a úspěšnou praxi ve vrcholovém managementu min. 10 let – ideálně zkušenosti se změnovými projekty společností jako je restrukturalizace společnosti.

Podmínky budoucí spolupráce jsou u každého projektu individuální.

Prosím, abyste k zaslanému CV, vložil/a také krátký motivační dopis nebo zprávu, ve které nám vysvětlíte Vaši motivaci a zdůrazníte Vaši případnou zkušenost. Velmi nám tím usnadníte zpracování Vašich podkladů. Děkujeme za pochopení!

Finanční ředitel/ka

Hledáme kandidáty na pozici finanční ředitel/ka.

Co byste měl/a ovládat?

 • Komplexní řízení a dohled nad ekonomickým a finančním hospodařením společnosti
 • Strategické a finanční plánování, tvorba rozpočtů a směrnic
 • Návrhy a doporučení optimalizace aktiv, pasiv a daňové zátěže, řízení cash-flow
 • Vedení, motivace a hodnocení výkonnosti zaměstnanců
 • Vyhodnocování finančních ukazatelů podnikového controllingu, nastavení preventivních opatření
 • Tvorba finančních analýz, prognózování a analýzy pro rozhodování managementu organizace
 • Spolupráce s ostatními celky společnosti, auditorem, bankami, finanční správou a externími poradci
 • Znalost anglického nebo německého jazyka na úrovni C1
 • Prokazatelná a úspěšná praxe ve vrcholovém managementu min. 10 let – ideálně zkušenosti se změnovými projekty společností jako je restrukturalizace společnosti.
 • Schopnost nastavování a vylepšování procesů
 • Orientace v ERP systémech (doplnit)

Podmínky budoucí spolupráce jsou u každého projektu individuální.

Prosím, abyste k zaslanému CV, vložil/a také krátký motivační dopis nebo zprávu, ve které nám vysvětlíte Vaši motivaci a zdůrazníte Vaši případnou zkušenost. Velmi nám tím usnadníte zpracování Vašich podkladů. Děkujeme za pochopení!

Ředitel/ka logistiky

Hledáme kandidáty na pozici ředitel/ka logistiky.

Co byste měl/a ovládat?

 • Řízení a stanovení strategie logistiky, nákupu, dodávek a distribuce
 • Vymezení plánů, norem a směrnic k zabezpečení bezproblémového fungování
 • Plánování a koordinace všech aktivit spojených s řízením toků v logistickém řetězci
 • Odpovědnost za výsledky, nákladovost logistiky, optimalizaci skladových zásob
 • Vedení, motivace s rozvoj logistického týmu společnosti
 • Spolupráce s dalšími útvary společnosti (nákup, pobočková síť, IT, personální oddělení)
 • Rozvoj procesů související s logistikou a SCM napříč společností
 • Prokazatelná a úspěšná praxe obdobné pozici v oblasti logistiky min. 5 let – ideálně zkušenosti se změnovými projekty společností jako je restrukturalizace společnosti.
 • Znalost ERP systémů
 • Schopnost řešit krizové situace v logistice

Podmínky budoucí spolupráce jsou u každého projektu individuální.

Prosím, abyste k zaslanému CV, vložil/a také krátký motivační dopis nebo zprávu, ve které nám vysvětlíte Vaši motivaci a zdůrazníte Vaši případnou zkušenost. Velmi nám tím usnadníte zpracování Vašich podkladů. Děkujeme za pochopení!

Vyplňte následující formulář

Click or drag a file to this area to upload.
Kliknutím nebo přetažením souboru do této oblasti jej nahrajete.
Click or drag a file to this area to upload.
Kliknutím nebo přetažením souboru do této oblasti jej nahrajete.

BL4U s.r.o.
Podkovářská 674/2,
Vysočany, 190 00 Praha 9