|O nás

0
krizových manažerů
0
průměrná praxe
0
sehraný team

Partneři

Ing. Stiva Jokeš

managing partner
strategické řízení
Stiva je řídícím partnerem. Vystudoval Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor ekonomika, účetnictví a management, podniká od roku 1998. Účastnil se několika restrukturalizací a start-upů, od roku 2016 se věnuje investičním projektům pro společnost CEE INVESTMENTS LIMITED. Stiva má bohaté zkušenosti také s krizovým managementem vč. insolvenčních procesů. Rozvoji společnosti BL4U s.r.o. se věnuje z pozice jejího majoritního vlastníka a je také hlavním hnacím motorem a mozkem celé společnosti.

Ing. Stanislav Bruna

partner
chemický a petrochemický průmysl
Stanislav vystudoval Vysokou školu chemicko - technologickou včetně postgraduálního studia, je tedy odborníkem na petrochemický a zpracovatelský průmysl, jeho pracovní zkušenosti se dotkly jak soukromého sektoru v této oblasti, tak i státem kontrolované části strategických zdrojů. V rámci svého angažmá v oboru se pohyboval na pozicích ředitele strategie, generálního ředitele a předsedy představenstva. Mezi jeho přednosti určitě patří bohaté zkušenosti s řízením strategických procesů, transformace velkých průmyslových celků a management změny v náročných podmínkách vysoce komplexní technologické výroby.

Mgr. Jiří Špinar

partner
restrukturalizace a insolvence
Jiří je zodpovědný za právní oblast projektů, práva vystudoval v Praze a v Bratislavě. Má více jak 10 letou praxi v oblasti restrukturalizací, insolvencí, M&A a to jak z pozice senior konzultanta, tak z pozice managera dané společnosti. Během své kariéry se aktivně podílel na záchraně řady významných společností působících v různých odvětvích a zemích CEE regionu. Jeho zkušenosti jsou jak teoretického, tak praktického rázu, častokrát byl tím, kdo se přímo aktivně podílel na implementaci navrhovaných opatření, a to nejen k záchraně společností, ale také ke zvýšení jejich efektivity provozu.

Ing. Michal Berka

partner
akvize a fúze
Michal má více jak 20 let zkušeností ve vrcholových řídících pozicích ve středních a větších firmách. Specializuje se na veškeré finanční aspekty řízení společností, ale úspěšně řídil i logistiku, ICT, nákupní oddělení, provoz nebo HR. Jako doma se cítí v analýzách, a hlavně v následném řešení problematických oblastí a dalšímu rozvoji podnikání v praxi. Za sebou má řadu úspěšně dokončených akvizic a fúzí firem i jejich následného faktického spojení, stejně tak řadu úspěšně dokončených restrukturalizačních projektů, spojených s krizovým řízením ve výrobních, obchodních i na služby zaměřených společnostech. Jako původem finančník je zaměřený na cíl, hledá zjednodušení procesů a jejich efektivní fungování ve společnosti. Rád získává zkušenosti v dalších oborech, které mu umožňují spolupráci se zajímavými lidmi na nových projektech.

Ing. Pavel Folprecht

partner
Pavel má více jak 20 let zkušeností v bankovních a finančních institucích na různých pozicích v managementu v rámci střední a východní Evropy. Má také specifické zkušenosti s restrukturalizací finančních institucí a nastavování vnitřního řízení. Působil v GE (General Eletric), největší společnosti na světě v době Jacka Welche a prošel interním rozvojovým programem pro management a Six Sigmu. Získal řadu ocenění za zavádění digitalizace v bankovním sektoru. V posledních 5 letech se věnoval především vytváření business strategií a změnami vnitřní kultury pro dosažení vyšší efektivity, zvýšení výkonu a prioritizací investic v nadnárodních společnostech.

Ing. Karel Jelínek, MBA, LL.M.

partner
energetika
Karel vystudoval nejprve Fakultu elektrotechnickou VUT v Brně, později Nottingham Trent University (MBA in Strategic Management) a postgraduální studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (LLM in Corporate Law). Profesionální kariéru zahájil jako analytik a vývojář ekonomických informačních systémů. Poté působil 25 let na řídicích pozicích v české energetice (controlling, CFO, CEO, často v kombinaci se zodpovědností za HR, ICT a nákup). Jeho doménou je trh průmyslových služeb a specialitou a zároveň zálibou implementace a rozvoj ERP systémů.

Břetislav Veselý

partner
oblast výroby a provozu
Břetislav je velmi zkušený manažer zaměřený na cíl a výsledky s praxí více než 25 let v senior pozicích mezinárodních i českých průmyslových firem. Zabýval se komplexním řízením od prodeje přes výrobu, zlepšování výkonnosti organizací a lidí s využíváním osvědčených nástrojů a metod řízení. Mezi přednosti patří pevně uchopit management změn, strategické řízení, řízení efektivity organizací a rozvoj lidí. Má velké zkušenosti v oblasti krizového řízení a v posledních letech působí i jako mentor vlastníků malých a středních firem.

Ing. Petr Kovařík, MBA

partner
pivovarnictví a FMCG
Petr vystudoval vysokou školu chemicko-technologickou a Sheffield Hallam University. Pracovně strávil v zásadě celý svůj profesní život v sektoru pivovarnictví, což z něj dělá jednoho z největších expertů v tomto oboru nejen v ČR. Jeho kariéra zahrnuje jak oblast výroby a distribuce, zejména pak mezinárodní obchod. Z pozice sales director řídil obchod v moderním off a on trade prostředí, což mu spolu s předchozími zkušenostmi umožnilo stát se později generálním ředitelem celé oblasti střední Evropy. Na pozici CEO řídil jednoho z klíčových hráčů domácího, ale i středoevropského trhu.

Ing. Dalibor Petrů, Ph.D, MBA

partner
finanční a daňové řízení
: Dalibor je partnerem zodpovědným za oblasti ekonomika, finance a daňová problematika projektů BL4U s.r.o. V podnikových financích má více než 20 let zkušeností. Působil mimo jiné i jako seniorní poradce v poradenské společnosti (BIG4) a následně ve vysokých pozicích ve finančních odděleních v pozici CFO v nadnárodních koncernech, ale i v lokálních podnicích. V posledních letech se plně věnuje poradenství a interim managementu, jeho zkušenosti se úročí na mnoha složitých projektech, kde není prostor pro chyby a je potřeba se spolehnout na zkušeného finančního manažera.

Ing. Roman Zaoral

partner
restukturalizace a HR
Roman je partnerem zodpovědným za oblasti restrukturalizace a lidské zdroje projektů. Má více jak 15 let zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů a provádění změn, transformací, reorganizací v širokém portfoliu odvětví - výroba, potravinářství, stavebnictví, strojírenství, technologie, facility management a pohostinství v zemích regionu střední a východní Evropy, Rakouska, Ruska a SNS, Francie, Německa a Itálie. Mezi jeho přednosti patří provádění organizačních změn, krizové řízení, HR Due Diligence v rámci procesu M&A, integrace týmů zaměstnanců po fúzi a/nebo akvizici, převody zaměstnanců mezi různými zaměstnavateli - přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a komplexní kolektivní vyjednávání. Je expertem na efektivní řešení personálních problémů, včetně procesů hromadného propouštění v zemích Evropy.

|   Zodpovědnost

za projekty našich klientů
a to díky týmu
77 krizových manažerů a partnerů.