|O nás

0
krizových manažerů
0
průměrná praxe
0
sehraný team

Partners

Ing. Stiva Jokeš

managing partner
strategické řízení
Stiva je řídícím partnerem. je mu 44 let, vystudoval Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor ekonomika, účetnictví a management, podniká od roku 1998. Účastnil se několika restrukturalizací a start upů, od roku 2016 se věnuje investičním projektům pro společnost CEE Investors Limited. Stiva má bohaté zkušenosti také s krizovým managementem vč. insolvenčních procesů. Rozvoji společnosti BL4U s.r.o. se věnuje z pozice jejího majoritního vlastníka a je také hlavním hnacím motorem a mozkem celé společnosti.

Miroslav Veselý, MBA

vedoucí partner
business development
Mirek je partnerem zodpovědným za obchod a marketing BL4U s.r.o., je mu 43 let, vystudoval Vysokou školu ekonomie a managementu v Praze, více jak 10 let pracoval v nadnárodních korporacích na různých manažerských pozicích v oblasti prodeje, marketingu a integrování společností. Následně získával zkušenosti v krizovém řízení projektů skrze různé obory pro privátní investory, řídil několik úspěšných start up projektů například v oblasti zdravotnictví a FMCG. V rámci své kariéry zastával pozice CSO, CMO, CEO, člen představenstva, jednatel. Jeho DNA je obchod a cit pro akvizice.

Ing. Dalibor Petrů, Ph.D, MBA

partner
finanční a daňové řízení
Dalibor je partnerem zodpovědným za oblasti ekonomika/finance a daňová problematika projektů BL4U s.r.o.. V podnikových financích má více než 20 let zkušeností. Působil mimo jiné i jako seniorní poradce v poradenské společnosti (BIG4) a následně ve vysokých pozicích ve finančních odděleních v pozici CFO v nadnárodních koncernech, ale i v lokálních podnicích. V posledních letech se plně věnuje poradenství a interim managementu, jeho zkušenosti se úročí na mnoha složitých projektech, kde není prostor pro chyby a je potřeba se spolehnout na zkušeného finančního manažera.

Ing. Stanislav Bruna

partner
Stanislav vystudoval Vysokou školu chemicko - technologickou včetně postgraduálního studia, je tedy odborníkem na petrochemický a zpracovatelský průmysl, jeho pracovní zkušenosti se dotkly jak soukromého sektoru v této oblasti, tak i státem kontrolované části strategických zdrojů. V rámci svého angažmá v oboru se pohyboval na pozicích ředitele strategie, generálního ředitele a předsedy představenstva. Mezi jeho přednosti určitě patří bohaté zkušenosti s řízením strategických procesů, transformace velkých průmyslových celků a management změny v náročných podmínkách vysoce komplexní technologické výroby.

Břetislav Veselý

partner
Břetislav je velmi zkušený manažer zaměřený na cíl a výsledky s praxí více než 25 let v senior pozicích mezinárodních i českých průmyslových firem. Komplexní řízení od prodeje přes výrobu, zlepšování výkonnosti organizací a lidí s využíváním osvědčených nástrojů a metod řízení. Mezi přednosti patří pevně uchopit management změn, strategické řízení, řízení efektivity organizací a rozvoj lidí. Má velké zkušenosti v oblasti krizového řízení a v posledních letech působí i jako mentor vlastníků malých a středních firem.

Mgr. Jiří Špinar

partner
restrukturalizace & insolvence
Jiří je zodpovědný za právní oblast projektů, práva vystudoval v Praze a v Bratislavě. Má více jak 10 letou praxi v oblasti restrukturalizací, insolvencí, M&A a to jak z pozice senior konzultanta, tak z pozice managera dané společnosti. Během své kariéry se aktivně podílel na záchraně řady významných společností působících v různých odvětvích a zemích CEE regionu. Jeho zkušenosti jsou jak teoretického, tak praktického rázu, častokrát byl tím, kdo se přímo aktivně podílel na implementaci navrhovaných opatření, a to nejen k záchraně společností, ale také ke zvýšení jejich efektivity provozu.

JUDr. Petr Chára

partner
obchodní a insolvenční právo
Petr je zodpovědný za právní oblast projektů BL4U s.r.o.. Petr vystudoval Karlovu univerzitu a své vzdělání zakončil titulem doktora práv. Petr působí jako advokát více než 20 let. Ve své praxi se zaměřuje především na sporovou agendu a v jejím rámci zejména na vymáhání pohledávek a insolvenční řízení. V minulosti spolupracoval s několika významnými českými bankami při řešení případů jejich ohrožených úvěrových angažovaností. V advokátní kanceláři, ve které působil se specializoval na konkurzní a posléze insolvenční právo. Problematice insolvencí se věnuje doposud.

Ing. Radek Joura

partner
construction management
Radek je partnerem pro construction management projektů BL4U s.r.o.. Radkovi je 44 let, vystudoval České vysoké učení technické v Praze, téměř dvacet pět let se věnuje stavebnictví. Od pozic stavbyvedoucího, přes projektanta a projektového manažera se vypracoval až na pozice výkonného ředitele stavebních společností a později také projekční kanceláře. Radek je autorizovanou osobou v oboru pozemního stavitelství. Jeho preciznost, zodpovědnost a cit pro detail jsou klíčové pro řízení náročných projektů, kde není prostor pro chyby.

Kamil Kubánek, MSc., MBA

partner
Kamilovou doménou je business development a specializuje se na budování retailu a retailových sítí. V tomto oboru pracoval od „píky“ a vyrostl až do pozice generálního ředitele. Měl na starosti společnosti v České a Slovenské republice, začínal ve sféře hypermarketů, dále řídil retail v oblasti elektroniky a vybudoval největší československou síť prodejen s optikou. K jeho silným stránkám patří leadership a motivace podřízených, dále pak zavádění procesů, které jsou páteří retailu, jakož i tvorba a plnění strategických cílů. Kamil má zkušenosti jak z nadnárodních firem, tak i z firem rodinných.

|   Zodpovědnost

za projekty našich klientů
a to díky teamu
77 krizových manažerů a partnerů.