Náš tým

Jsme tým 77 zkušených manažerů

Rozumíme insolvenčnímu řízení

Zachraňujeme společnosti majitelům firem

partneři

Jsme tým zkušených manažerů a podnikatelů. Máme rádi výzvy a krizové situace ve společnostech. Neradíme. Pracujeme ve firmách našich klientů.

Ing. Stiva Jokeš

Ing. Stiva Jokeš

managing partner | strategické řízení

Více...

Stiva je řídicím partnerem. Vystudoval Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor ekonomika, účetnictví a management, podniká od roku 1998. Účastnil se několika restrukturalizací a start-upů, od roku 2015 se věnuje také krizovému řízení v rámci insolvenčních režimů. Jeho doménou je strategické řízení, řízení vztahů s investory a insolvenčními správci a dále vedení a koordinace partnerů BL4U. Rozvoji společnosti se věnuje z pozice jejího majoritního vlastníka a je také hlavním hnacím motorem celé společnosti.

Ing. Stanislav Bruna

Ing. Stanislav Bruna

partner | chemický a petrochemický průmysl

Více...

Stanislav vystudoval Vysokou školu chemicko – technologickou v Praze včetně postgraduálního studia, je tedy odborníkem na petrochemický a zpracovatelský průmysl. Jeho pracovní zkušenosti se dotkly jak soukromého sektoru v této oblasti, tak i státem kontrolované části strategických zdrojů. V rámci svého angažmá v oboru se pohyboval na pozicích ředitele strategie, generálního ředitele a předsedy představenstva. Mezi jeho přednosti určitě patří bohaté zkušenosti s řízením strategických procesů, transformace velkých průmyslových celků a management změny v náročných podmínkách vysoce komplexní technologické výroby.

Mgr. Jiří Špinar

Mgr. Jiří Špinar

partner | restrukturalizace a insolvence

Více...

Jiří je zodpovědný za právní oblast projektů BL4U. Práva vystudoval v Praze a v Bratislavě. Má více jak desetiletou praxi v oblasti restrukturalizací, insolvencí a M&A, a to jak z pozice senior konzultanta, tak z pozice manažera dané společnosti. Během své kariéry se aktivně podílel na záchraně řady významných společností působících v různých odvětvích a zemích CEE regionu. Jeho zkušenosti jsou jak teoretického, tak praktického rázu, častokrát byl tím, kdo se přímo aktivně podílel na implementaci navrhovaných opatření, a to nejen k záchraně společností, ale také ke zvýšení jejich efektivity provozu.

Ing. Michal Berka

Ing. Michal Berka

partner | akvizice a fúze

Více...

Michal má více jak 20 let zkušeností ve vrcholových řídicích pozicích ve středních a větších firmách. Specializuje se na veškeré finanční aspekty řízení společností, ale úspěšně řídil i logistiku, ICT, nákupní oddělení, provoz nebo HR. Jako doma se cítí v analýzách, a hlavně v následném řešení problematických oblastí a v dalším rozvoji podnikání v praxi. Za sebou má řadu úspěšně dokončených akvizic a fúzí firem i jejich následného faktického spojení, stejně tak řadu úspěšně dokončených restrukturalizačních projektů, spojených s krizovým řízením ve výrobních, obchodních i na služby zaměřených společnostech. Jako původem finančník je zaměřený na cíl, hledá zjednodušení procesů a jejich efektivní fungování ve společnosti. Rád získává zkušenosti v dalších oborech, které mu umožňují spolupráci se zajímavými lidmi na nových projektech.

Ing. Pavel Folprecht

Ing. Pavel Folprecht

partner | bankovnictví a finance

Více...

Pavel má více jak 20 let zkušeností v bankovních a finančních institucích na různých pozicích v managementu v rámci střední a východní Evropy. Má také specifické zkušenosti s restrukturalizací finančních institucí a nastavování vnitřního řízení. Působil v GE (General Eletric), největší společnosti na světě v době Jacka Welche a prošel interním rozvojovým programem pro management a Six Sigmu. Získal řadu ocenění za zavádění digitalizace v bankovním sektoru. V posledních pěti letech se věnoval především vytváření business strategií a změnám vnitřní kultury pro dosažení vyšší efektivity, zvýšení výkonu a prioritizací investic v nadnárodních společnostech.

Ing. Karel Jelínek, MBA, LL.M.

Ing. Karel Jelínek, MBA, LL.M.

partner | energetika

Více...

Karel vystudoval nejprve Fakultu elektrotechnickou VUT v Brně, později Nottingham Trent University (MBA in Strategic Management) a postgraduální studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (LLM in Corporate Law). Profesionální kariéru zahájil jako analytik a vývojář ekonomických informačních systémů. Poté působil 25 let na řídicích pozicích v české energetice (controlling, CFO, CEO, často v kombinaci se zodpovědností za HR, ICT a nákup). Jeho doménou je trh průmyslových služeb a specialitou a zároveň zálibou implementace a rozvoj ERP systémů.

Břetislav Veselý

Břetislav Veselý

partner | výroba a provoz

Více...

Břetislav je velmi zkušený manažer zaměřený na cíl a výsledky s praxí více než 25 let v senior pozicích mezinárodních i českých průmyslových firem. Zabýval se komplexním řízením od prodeje přes výrobu, zlepšování výkonnosti organizací a lidí s využíváním osvědčených nástrojů a metod řízení. Mezi jeho přednosti patří pevné uchopení managementu změn, strategické řízení, řízení efektivity organizací a rozvoj lidí. Má velké zkušenosti v oblasti krizového řízení a v posledních letech působí i jako mentor vlastníků malých a středních firem.

Ing. Petr Kovařík, MBA

Ing. Petr Kovařík, MBA

partner | pivovarnictví a FMCG

Více...

Petr vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou a Sheffield Hallam University. Celý svůj profesní život strávil v sektoru pivovarnictví, což z něj dělá jednoho z největších expertů v tomto oboru nejen v ČR. Jeho kariéra zahrnuje kromě oblasti výroby a distribuce také mezinárodní obchod. Z pozice sales director řídil obchod v moderním off a on trade prostředí, což mu spolu s předchozími zkušenostmi umožnilo stát se později generálním ředitelem celé oblasti střední Evropy. Na pozici CEO řídil jednoho z klíčových hráčů domácího, ale i středoevropského trhu.

Ing. Dalibor Petrů, Ph.D., MBA

Ing. Dalibor Petrů, Ph.D., MBA

partner | finanční a daňové řízení

Více...

Dalibor je partnerem zodpovědným za oblasti ekonomika, finance a daňová problematika projektů BL4U s.r.o. V podnikových financích má více než 20 let zkušeností. Působil mimo jiné i jako seniorní poradce v poradenské společnosti (BIG4) a následně ve vysokých pozicích ve finančních odděleních v pozici CFO v nadnárodních koncernech, ale i v lokálních podnicích. V posledních letech se plně věnuje poradenství a interim managementu, jeho zkušenosti se úročí na mnoha složitých projektech, kde není prostor pro chyby a je potřeba se spolehnout na zkušeného finančního manažera.

MUDr. Bc. Miloslav Dvořák, MBA

MUDr. Bc. Miloslav Dvořák, MBA

partner | obchod a restrukturalizace

Více...

Miloš vystudoval nejprve všeobecnou medicínu na MU v Brně, později management na Nottingham Trent University a také právo na UJAK a PEVŠ v Praze. Po krátké kariéře chirurga se účastnil boomu farmaceutického průmyslu ve střední, východní i západní Evropě. Jako lokální CEO v několika předních nadnárodních společnostech budoval nové pobočky doma i v zahraničí a restrukturalizoval formou M&A ty existující. Byl členem představenstev řady národních organizací zaměřených jednak na lobbying, ale i autoregulaci. Své ostruhy získal i v ryze výrobních firmách. Má bohaté zkušenosti s vytvářením business strategií, business developmentem a designováním optimálních obchodních modelů, výběrem a řízením lidí či měřením efektivity vnitřních procesů a jejím zvyšováním.

Ing. Patrik Szetey

Ing. Patrik Szetey

partner | stavebnictví a restrukturalizace

Více...

Patrik Szetey má bohaté zkušenosti v oblasti zakládání společností, restrukturalizace společností a projektového managementu. Vystudoval Stavební fakultu na VŠDS v Žilině a kariéru zahájil jako projektant stavebních konstrukcí. Ve stavebním sektoru působí i v současnosti na manažerské pozici a zkušenosti sbíral 20 let v českých i zahraničních firmách na pozicích Project Manager, Managing Director, Operating Director, jednatel. Absolvoval řadu odborných školení, zastupoval dodavatelský sektor na odborných konferencích Setkání lídrů ve stavebnictví, průběžně se vzdělává v programu MBA na European School of Business & Management SE. Je členem České asociace interim managementu.

Ing. Milan Pešek, Ph.D.

Ing. Milan Pešek, Ph.D.

partner | výroba, kvalita, BOZP a logistika

Více...

Milan je zkušeným manažerem s více jak 15 lety zkušeností na vedoucích pozicích jak v oblasti vedení výroby v celé šíři, tak i v oblasti BOZP, kvality, LEAN a logistiky. Milan opakovaně pomáhal vést společnosti k výrazně lepším výsledkům jak v případech dramatického růstu, tak i v okamžicích, kdy byly nutné nepopulární kroky vedoucí k udržení životaschopnosti celé společnosti. Silnou stránkou Milanovy osobnosti je nejenom schopnost rychlé orientace v problematice, ale i nastavení a udržení strategie vedoucí k rychlému zajištění stability či absorpci růstu. Milan umí získat důvěru spolupracovníků a přesvědčit je o nutnosti všech kroků vedoucích k zajištění konkurenceschopnosti, životaschopnosti a stability.

Ing. František Tůma, MBA

Ing. František Tůma, MBA

partner | obchod, B2B a FMCG

Více...

Profesionál z obchodu, marketingu, zákaznického servisu a executive managementu s bohatými zkušenostmi zejména ze zpracovatelského průmyslu a přidružených odvětví – sklářství, potravinářství, farmacie, kosmetika, obaly, logistika, atd. Kompetentní top manažer, řídící a rozvíjející lokální i globální zákaznická portfolia, distribuční a agenturní sítě v mezinárodním obchodě, vedoucí malé až středně velké týmy různého stupně diverzity, s odpovědností za strategie, rozvoj a P&L svěřených oblastí. Kvalifikovaný v rozpočtování, cenotvorbě, tržní segmentaci a procesním managementu. Orientovaný na výsledek, pozitivní zákaznickou zkušenost, sběr a využití dat, analytiku, projektová a změnová řízení, trvalé zlepšování, digitalizaci, udržitelnost a tvorbu hodnot.

…celkem 61 kolegů!

…celkem 61 kolegů!

CEO, CSO, CMO, COO, manažer závodu/plant manažer, CFO, výrobní ředitel, CTO, CHRO, manažer logistiky, CCO, atp.

Společnosti, kterými prošli naši kolegové

VYBRANÉ BANKOVNÍ DOMY A FINANČNÍ INSTITUCE

MODERNÍ RETAIL A E-COMMERCE

AUTOMOTIVE | VÝROBA  A  STROJÍRENSTVÍ

ENERGETIKA

ZDRAVOTNICTVÍ A FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL

IT/IS | TELEKOMUNIKACE  A  ELEKTRO | MÉDIA

POTRAVINÁŘSTVÍ

BL4U s.r.o.
Podkovářská 674/2,
Vysočany, 190 00 Praha 9