Náš tým

Jsme tým 77 zkušených manažerů

Rozumíme insolvenčnímu řízení

Zachraňujeme společnosti majitelům firem

partneři

Jsme tým zkušených manažerů a podnikatelů. Máme rádi výzvy a krizové situace ve společnostech. Neradíme. Pracujeme ve firmách našich klientů.

Ing. Stiva Jokeš

Ing. Stiva Jokeš

managing partner | strategické řízení

Více...

Stiva je řídicím partnerem. Vystudoval Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor ekonomika, účetnictví a management, podniká od roku 1998. Účastnil se několika restrukturalizací a start-upů, od roku 2015 se věnuje také krizovému řízení v rámci insolvenčních režimů. Jeho doménou je strategické řízení, řízení vztahů s investory a insolvenčními správci a dále vedení a koordinace partnerů BL4U. Rozvoji společnosti se věnuje z pozice jejího majoritního vlastníka a je také hlavním hnacím motorem celé společnosti.

Ing. Stanislav Bruna

Ing. Stanislav Bruna

partner | chemický a petrochemický průmysl

Více...

Stanislav vystudoval Vysokou školu chemicko – technologickou v Praze včetně postgraduálního studia, je tedy odborníkem na petrochemický a zpracovatelský průmysl. Jeho pracovní zkušenosti se dotkly jak soukromého sektoru v této oblasti, tak i státem kontrolované části strategických zdrojů. V rámci svého angažmá v oboru se pohyboval na pozicích ředitele strategie, generálního ředitele a předsedy představenstva. Mezi jeho přednosti určitě patří bohaté zkušenosti s řízením strategických procesů, transformace velkých průmyslových celků a management změny v náročných podmínkách vysoce komplexní technologické výroby.

Mgr. Jiří Špinar

Mgr. Jiří Špinar

partner | restrukturalizace a insolvence

Více...

Jiří je zodpovědný za právní oblast projektů BL4U. Práva vystudoval v Praze a v Bratislavě. Má více jak desetiletou praxi v oblasti restrukturalizací, insolvencí a M&A, a to jak z pozice senior konzultanta, tak z pozice manažera dané společnosti. Během své kariéry se aktivně podílel na záchraně řady významných společností působících v různých odvětvích a zemích CEE regionu. Jeho zkušenosti jsou jak teoretického, tak praktického rázu, častokrát byl tím, kdo se přímo aktivně podílel na implementaci navrhovaných opatření, a to nejen k záchraně společností, ale také ke zvýšení jejich efektivity provozu.

Ing. Michal Berka

Ing. Michal Berka

partner | akvizice a fúze

Více...

Michal má více jak 20 let zkušeností ve vrcholových řídicích pozicích ve středních a větších firmách. Specializuje se na veškeré finanční aspekty řízení společností, ale úspěšně řídil i logistiku, ICT, nákupní oddělení, provoz nebo HR. Jako doma se cítí v analýzách, a hlavně v následném řešení problematických oblastí a v dalším rozvoji podnikání v praxi. Za sebou má řadu úspěšně dokončených akvizic a fúzí firem i jejich následného faktického spojení, stejně tak řadu úspěšně dokončených restrukturalizačních projektů, spojených s krizovým řízením ve výrobních, obchodních i na služby zaměřených společnostech. Jako původem finančník je zaměřený na cíl, hledá zjednodušení procesů a jejich efektivní fungování ve společnosti. Rád získává zkušenosti v dalších oborech, které mu umožňují spolupráci se zajímavými lidmi na nových projektech.

Ing. Pavel Folprecht

Ing. Pavel Folprecht

partner | bankovnictví a finance

Více...

Pavel má více jak 20 let zkušeností v bankovních a finančních institucích na různých pozicích v managementu v rámci střední a východní Evropy. Má také specifické zkušenosti s restrukturalizací finančních institucí a nastavování vnitřního řízení. Působil v GE (General Eletric), největší společnosti na světě v době Jacka Welche a prošel interním rozvojovým programem pro management a Six Sigmu. Získal řadu ocenění za zavádění digitalizace v bankovním sektoru. V posledních pěti letech se věnoval především vytváření business strategií a změnám vnitřní kultury pro dosažení vyšší efektivity, zvýšení výkonu a prioritizací investic v nadnárodních společnostech.

Ing. Karel Jelínek, MBA, LL.M.

Ing. Karel Jelínek, MBA, LL.M.

partner | energetika

Více...

Karel vystudoval nejprve Fakultu elektrotechnickou VUT v Brně, později Nottingham Trent University (MBA in Strategic Management) a postgraduální studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (LLM in Corporate Law). Profesionální kariéru zahájil jako analytik a vývojář ekonomických informačních systémů. Poté působil 25 let na řídicích pozicích v české energetice (controlling, CFO, CEO, často v kombinaci se zodpovědností za HR, ICT a nákup). Jeho doménou je trh průmyslových služeb a specialitou a zároveň zálibou implementace a rozvoj ERP systémů.

Břetislav Veselý

Břetislav Veselý

partner | výroba a provoz

Více...

Břetislav je velmi zkušený manažer zaměřený na cíl a výsledky s praxí více než 25 let v senior pozicích mezinárodních i českých průmyslových firem. Zabýval se komplexním řízením od prodeje přes výrobu, zlepšování výkonnosti organizací a lidí s využíváním osvědčených nástrojů a metod řízení. Mezi jeho přednosti patří pevné uchopení managementu změn, strategické řízení, řízení efektivity organizací a rozvoj lidí. Má velké zkušenosti v oblasti krizového řízení a v posledních letech působí i jako mentor vlastníků malých a středních firem.

Ing. Petr Kovařík, MBA

Ing. Petr Kovařík, MBA

partner | pivovarnictví a FMCG

Více...

Petr vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou a Sheffield Hallam University. Celý svůj profesní život strávil v sektoru pivovarnictví, což z něj dělá jednoho z největších expertů v tomto oboru nejen v ČR. Jeho kariéra zahrnuje kromě oblasti výroby a distribuce také mezinárodní obchod. Z pozice sales director řídil obchod v moderním off a on trade prostředí, což mu spolu s předchozími zkušenostmi umožnilo stát se později generálním ředitelem celé oblasti střední Evropy. Na pozici CEO řídil jednoho z klíčových hráčů domácího, ale i středoevropského trhu.

Ing. Dalibor Petrů, Ph.D., MBA

Ing. Dalibor Petrů, Ph.D., MBA

partner | finanční a daňové řízení

Více...

Dalibor je partnerem zodpovědným za oblasti ekonomika, finance a daňová problematika projektů BL4U s.r.o. V podnikových financích má více než 20 let zkušeností. Působil mimo jiné i jako seniorní poradce v poradenské společnosti (BIG4) a následně ve vysokých pozicích ve finančních odděleních v pozici CFO v nadnárodních koncernech, ale i v lokálních podnicích. V posledních letech se plně věnuje poradenství a interim managementu, jeho zkušenosti se úročí na mnoha složitých projektech, kde není prostor pro chyby a je potřeba se spolehnout na zkušeného finančního manažera.

MUDr. Bc. Miloslav Dvořák, MBA

MUDr. Bc. Miloslav Dvořák, MBA

partner | obchod a restrukturalizace

Více...

Miloš vystudoval nejprve všeobecnou medicínu na MU v Brně, později management na Nottingham Trent University a také právo na UJAK a PEVŠ v Praze. Po krátké kariéře chirurga se účastnil boomu farmaceutického průmyslu ve střední, východní i západní Evropě. Jako lokální CEO v několika předních nadnárodních společnostech budoval nové pobočky doma i v zahraničí a restrukturalizoval formou M&A ty existující. Byl členem představenstev řady národních organizací zaměřených jednak na lobbying, ale i autoregulaci. Své ostruhy získal i v ryze výrobních firmách. Má bohaté zkušenosti s vytvářením business strategií, business developmentem a designováním optimálních obchodních modelů, výběrem a řízením lidí či měřením efektivity vnitřních procesů a jejím zvyšováním.

Ing. Patrik Szetey

Ing. Patrik Szetey

partner | stavebnictví a restrukturalizace

Více...

Patrik Szetey má bohaté zkušenosti v oblasti zakládání společností, restrukturalizace společností a projektového managementu. Vystudoval Stavební fakultu na VŠDS v Žilině a kariéru zahájil jako projektant stavebních konstrukcí. Ve stavebním sektoru působí i v současnosti na manažerské pozici a zkušenosti sbíral 20 let v českých i zahraničních firmách na pozicích Project Manager, Managing Director, Operating Director, jednatel. Absolvoval řadu odborných školení, zastupoval dodavatelský sektor na odborných konferencích Setkání lídrů ve stavebnictví, průběžně se vzdělává v programu MBA na European School of Business & Management SE. Je členem České asociace interim managementu.

Ing. Milan Pešek, Ph.D.

Ing. Milan Pešek, Ph.D.

partner | výroba, kvalita, BOZP a logistika

Více...

Milan je zkušeným manažerem s více jak 15 lety zkušeností na vedoucích pozicích jak v oblasti vedení výroby v celé šíři, tak i v oblasti BOZP, kvality, LEAN a logistiky. Milan opakovaně pomáhal vést společnosti k výrazně lepším výsledkům jak v případech dramatického růstu, tak i v okamžicích, kdy byly nutné nepopulární kroky vedoucí k udržení životaschopnosti celé společnosti. Silnou stránkou Milanovy osobnosti je nejenom schopnost rychlé orientace v problematice, ale i nastavení a udržení strategie vedoucí k rychlému zajištění stability či absorpci růstu. Milan umí získat důvěru spolupracovníků a přesvědčit je o nutnosti všech kroků vedoucích k zajištění konkurenceschopnosti, životaschopnosti a stability.

Mgr. Jiří Lichý

Mgr. Jiří Lichý

partner | obchod, marketing a média

Více...

Jiří působí v médiích a obchodě od roku 1995. Již v roce 1998 se stal výkonným ředitelem společnosti RadioNet National s.r.o. kde se zasadil o vytvoření nejsilnějšího reklamního produktu na rozhlasovém trhu. V roce 2002 založil společnost Big partnership media s.r.o., která obchodně zastupovala 15 televizí, 25 časopisů a řadu významných rozhlasových stanic. V roce 2014 Jiří nastoupil do Českých Radiokomunikací a.s., kde měl na starosti internetová media a rozvoj a implementaci HbbTV na českém trhu. Díky svým předchozím zkušenostem z reklamy a médií se aktivně podílel na vytváření HbbTV jako nového zdroje příjmů pro televizní stanice. Koncem roku 2021 založil vlastní společnost, která se zabývá internetovými technologiemi.

Ing. František Tůma, MBA

Ing. František Tůma, MBA

partner | obchod, B2B a FMCG

Více...

Profesionál z obchodu, marketingu, zákaznického servisu a executive managementu s bohatými zkušenostmi zejména ze zpracovatelského průmyslu a přidružených odvětví – sklářství, potravinářství, farmacie, kosmetika, obaly, logistika, atd. Kompetentní top manažer, řídící a rozvíjející lokální i globální zákaznická portfolia, distribuční a agenturní sítě v mezinárodním obchodě, vedoucí malé až středně velké týmy různého stupně diverzity, s odpovědností za strategie, rozvoj a P&L svěřených oblastí. Kvalifikovaný v rozpočtování, cenotvorbě, tržní segmentaci a procesním managementu. Orientovaný na výsledek, pozitivní zákaznickou zkušenost, sběr a využití dat, analytiku, projektová a změnová řízení, trvalé zlepšování, digitalizaci, udržitelnost a tvorbu hodnot.

…celkem 61 kolegů!

…celkem 61 kolegů!

CEO, CSO, CMO, COO, manažer závodu/plant manažer, CFO, výrobní ředitel, CTO, CHRO, manažer logistiky, CCO, atp.

Společnosti, kterými prošli naši kolegové

VYBRANÉ BANKOVNÍ DOMY A FINANČNÍ INSTITUCE

MODERNÍ RETAIL A E-COMMERCE

AUTOMOTIVE | VÝROBA  A  STROJÍRENSTVÍ

ENERGETIKA

ZDRAVOTNICTVÍ A FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL

IT/IS | TELEKOMUNIKACE  A  ELEKTRO | MÉDIA

POTRAVINÁŘSTVÍ

BL4U s.r.o.
Podkovářská 674/2,
Vysočany, 190 00 Praha 9