IVORY Energy

IVORY Energy, a.s.

prochází reorganizací

Snažíme se o to, aby provoz podniku společnosti zůstal zachován a současně byli v maximální míře uspokojeni všichni věřiteleé dotčení reorganizací. Všem zákazníkům garantujeme dodávky tepla, všem dodavatelům včasné platby za dodávky paliv a potřebných služeb.

BL4U s.r.o.
Podkovářská 674/2,
Vysočany, 190 00 Praha 9