Aktuality

Oddlužení firmy v Česku: Jak využít právní nástroje ke snížení dluhů a záchraně podnikání

Oddlužení firmy v Česku: Jak využít právní nástroje ke snížení dluhů a záchraně podnikání

Oddlužení firmy je proces, který může být pro mnoho podnikatelů velmi důležitý. V případě, že se firma dostane do finančních problémů, je nutné najít řešení, jak dluhy snížit nebo odstranit. V české legislativě není oddlužení pro firmy jako samostatný právní nástroj...

Odvracení rizika vrácení dotace

12.07.2022 Projektovému týmu IE+BL4U se podařilo odvrátit riziko vrácení dotace, kterou společnost IE inkasovala v minulosti ve výši cca 7,5 mil. Kč. Pochybení bylo na straně minulého vedení IE, ale i na straně Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO)! I přes to, že...

Prohlášení konkurzu

Dne 26. května 2022 bylo soudem vydáno usnesení, kterým se zjišťuje úpadek dlužníka IVORY OPPORTUNITY a.s., IČO 09773754, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 – Karlín. Na majetek dlužníka se prohlašuje konkurs. Odkaz zde.

Povolení řešení úpadku dlužníka reorganizací

Dne 10. května 2022 bylo soudem vydáno usnesení, kterým se zjišťuje úpadek dlužníka IVORY Energy, a.s., IČO 24200379, se sídlem, U Slovanky 1388/5, 182 00 Praha 8 - Libeň. Soud povoluje řešení úpadku dlužníka reorganizací. Odkaz zde.

BL4U s.r.o.
Podkovářská 674/2,
Vysočany, 190 00 Praha 9