12.07.2022

Projektovému týmu IE+BL4U se podařilo odvrátit riziko vrácení dotace, kterou společnost IE inkasovala v minulosti ve výši cca 7,5 mil. Kč.

Pochybení bylo na straně minulého vedení IE, ale i na straně Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO)!

I přes to, že se nám podařilo celou věc vyřešit v souladu se zákonem, zaslalo MPO na konci června 2022 výzvu k vrácení části dotace ve výši 5% jako sankci.

Toto jednoznačně považujeme za pochybení úředníků ministerstva. Nyní podnikáme právní kroky tak, aby ani o tyto prostředky nebyli věřitelé společnosti zkráceni.