Zachránili jsme teplárenskou společnost IVORY Energy, a. s., pomocí předbalené reorganizace! Firma, která provozuje desítky kotelen na obnovitelné zdroje, může dodávat teplo domácnostem, nemocnicím a školám i nadále.

IVORY Energy se dostala do problémů, kdy nebyla schopna dostát svým budoucím závazkům. Nebyla schopna splatit své dluhy tvořené vydanými dluhopisy v plné výši. 26 investorů a pozdějších akcionářů investovalo téměř 100 mil. Kč, nicméně společnost prodala dluhopisy dalším 318 věřitelům za 115 mil. Kč, přitom společnost neměla dostatečnou výkonost na úhradu svých budoucích dluhopisových závazků. Jak se nám celou situaci podařilo vyřešit? Čtěte ZDE!

I bankrot může být úspěšný

Úspěšným bankrotem je, když se firemní motor nezastaví. Společnost projde restrukturalizací a motor začne generovat více energie, než sám spálí, tj. začne vydělávat. Pokud běží vše správně, pak v rámci insolvenčního řízení může dojít k  „oddlužení“ společnosti, tedy k tzv. reorganizaci, nebo může v rámci sanačního konkursu dojít k odprodeji fungujícího podniku nebo jeho části. To je úspěšný bankrot. V souladu s právní úpravou v ČR toto všechno běží za dohledu insolvenčního soudu, insolvenčního správce a věřitelů.

Klíčová zkušenost: každý projekt záchrany společnosti musí mít strategický plán, harmonogram a plán krizové komunikace. Je velký rozdíl, zda cílem je vyhnout se insolvenčnímu řízení nebo naopak je žádoucí společnost insolvenčním řízením řízeně provést. Pro každého majitele je klíčové to, jaká rizika se jej týkají a to, co očekává od vyřešení bankrotu své společnosti. Jen amatéři z toho udělají „guláš“ a pak tráví roky na soudech a v nesmyslných diskusích, resp. podávání vysvětlení na Policii ČR. 


Tomáš Buzín je zkušený krizový manažer. Má zkušenosti z pozic CEO a CFO z oborů automotive a teplárenství. V oblasti krizového managementu má Tomáš zkušenosti s projektovým řízením včetně koordinace všech nutných témat – krizové komunikace, zapojení expertů na daňovou problematiku a soudních znalců, zajištění krizového financování atp.