Vyhnout se bankrotu

Máte ohrožené cash flow

Cítíte osobní odpovědnost

Ještě není pozdě

Nečekejte, až se to zhroutí

Čím dříve problémy začnete řešit, tím je vyšší je šance najít řešení. V tom případě je nutné, aby nastoupili odborníci. Jakmile začnou odcházet zákazníci, klíčoví zaměstnanci nebo dodavatelé, může být pozdě.

Cílem služby bude to, aby se vaše společnost nedostala do insolvenčního řízení. Kontaktujte nás a rádi Vám to vysvětlíme.

Jak budeme postupovat?

  1. Musí být jasný pravý stav věci a jaká rizika se Vás týkají. Provedeme rychlý audit.
  2. V případě, že je výhodnější cestou se v souladu se zákonem vyhnout úpadku, připravíme Vám Projekt záchrany Vaší společnosti.
  3. Budeme projekt záchrany řídit, poskytneme Vám klíčové manažery a zajistíme případně i krizové financování. Pracujeme pro Vás, ne pro investora.
  4. Po dokončení projektu budete mít společnost zbavenou problémů.

BL4U s.r.o.
Podkovářská 674/2,
Vysočany, 190 00 Praha 9