Analýzy

Jsme exekutivci, ne poradci

Analýza nás nasměruje k řešení

Strategická rozhodnutí musí mít kvalitní základy

Tři kroky

Pracujeme jako exekutivci, nejsme poradenská společnost. Analýzy potřebujeme, abychom věděli, kde začít. Nejprve je nutné rychle zastavit „krvácení“ a souběžně zjistit, co vedlo ke krizovému stavu. Ve druhém kroku musíme systematicky eliminovat příčiny, které vedly ke krizové situaci.  Ve třetím kroku musíme pracovat na tom, aby došlo k takovým změnám, které v budoucnu nepovedou ke vzniku nové krize.

Klíčové analýzy

Při zahájení krizového řízení, ve spolupráci se specializovanými právními zástupci, zpracujeme Insolvenční audit. Ten řeší, kdy došlo nebo kdy dojde k úpadku a s jakými důsledky, a to pro majitele, statutární zástupce, společnost a její věřitele.

V rámci transakcí se účastníme přípravy Due diligence v oblastech, na které naši kolegové mají kompetence, odbornost a zkušenosti. Na komplexních Due diligence spolupracujeme s příslušnými odbornými společnostmi (daňoví a právní poradci, specializovaní znalci, atp.).

BL4U s.r.o.
Podkovářská 674/2,
Vysočany, 190 00 Praha 9