Preventivní strategie proti úpadku zahrnují pečlivé sledování finančního zdraví společnosti a proaktivní jednání na základě varovných signálů. Například, pokud se objeví vysoký objem nezaplacených faktur, může být nutné min. přehodnotit strategii vymáhání pohledávek.

Pokud je již společnost ve faktickém úpadku, je důležité jednat rychle a transparentně. Statutární zástupci by měli okamžitě konzultovat s odborníky na insolvenční právo a představit věřitelům plán, jak řešit situaci. České insolvenční právo je primárně postavené pro záchranu obchodních korporací, ale málokteří lidé z businessu toto vůbec chápou! Všechna rozhodnutí by měla být přijímána s maximální ohleduplností k zájmům věřitelů.

Naši finanční strážci – účetní, finanční manažeři, auditoři a daňoví poradci – hrají klíčovou roli při identifikaci a prevenci faktického úpadku. Jejich schopnost rozpoznat varovné signály a adekvátně na ně reagovat může být rozdílem mezi záchranou společnosti a jejím krachem.

Proto je důležité, aby tito profesionálové byli plně informováni o tom, co je úpadek a jaké jsou s ním spojené právní povinnosti a potenciální rizika. Ať už jste účetní, finanční manažer, auditor nebo daňový poradce, měli byste se neustále vzdělávat v této oblasti a sledovat změny v právních předpisech. Kdo by na to měl ještě také upozornit a dát „to dohromady“ se všemi jmenovanými je právník společnosti. Ale. Ten často funguje pouze reaktivně,  ostatní si všímají jen svého a statutární zástupce většinou nic netuší. Řekněme, že drtivá část statutárních zástupců sedí v Titanicu, nic netuší, spoléhá na odborníky a ti? Každý očekává, že to bude řešit ten druhý!