Oddlužení firmy je proces, který může být pro mnoho podnikatelů velmi důležitý. V případě, že se firma dostane do finančních problémů, je nutné najít řešení, jak dluhy snížit nebo odstranit. V české legislativě není oddlužení pro firmy jako samostatný právní nástroj k dispozici (týká se jen fyzických osob), ale existují jiné právní instrumenty, které mohou pomoci při oddlužení firmy. Mezi tyto nástroje patří především: předbalená reorganizace, reorganizace a sanační konkurz.

Předbalená reorganizace

Předbalená reorganizace je jedním z nástrojů, které lze využít k oddlužení firmy. Jedná se o dobrovolnou reorganizaci, která je spuštěna podnikatelem, resp. dlužníkem. Během předbalené reorganizace firma navrhne věřitelům plán, jak snížit své dluhy. Pokud věřitelé plán schválí, firma může dále pokračovat v obchodní činnosti. V případě, že plán schválen není, firma se dostává do reorganizace.

Postup při předbalené reorganizaci zahrnuje vypracování návrhu plánu, vyhodnocení věřitelského stavu a případné jednání s věřiteli. Výhodou předbalené reorganizace je to, že je rychlejší a jednodušší než klasická reorganizace. Nevýhodou může být to, že věřitelé nemusí s plánem souhlasit a firma tak musí hledat jiné řešení. Nutné je upozornit, že se jedná o nástroj v rámci insolvenčního řízení.

Reorganizace

Reorganizace je další nástroj, který může být použit pro oddlužení firmy. V tomto případě je reorganizace spuštěna soudem, po zahájení insolvenčního řízení. Během reorganizace se snaží firma najít způsob, jak snížit své dluhy a zároveň pokračovat v obchodní činnosti. Reorganizace může být dobrovolná nebo nucená.

Postup při reorganizaci zahrnuje podání návrhu na reorganizaci, zpracování plánu a jednání s věřiteli. Výhodou reorganizace je to, že firma má větší kontrolu nad procesem, než je tomu v případě sanačního konkurzu. Nevýhodou může být to, že proces může být náročný a složitý.

Sanační konkurz

Sanační konkurz je posledním nástrojem, který může být použit pro oddlužení firmy. Sanační konkurz je řízen soudem a věřitelé mají možnost získat zpět své peníze pomocí prodeje majetku firmy. Cílem sanačního konkurzu není oddlužení firmy, ale zachování hodnoty majetku pro věřitele.

Postup při sanačním konkurzu zahrnuje podání návrhu na konkurz, prodej majetku a vypořádání dluhů věřitelům. Výhodou sanačního konkurzu je to, že je to rychlý proces a věřitelé získají zpět své peníze. Nevýhodou je to, že firma se dostává do likvidace a může být vymazána z obchodního rejstříku.

Nejlepší firma na oddlužení

Pokud se firma dostane do finančních problémů, může potřebovat pomoc při oddlužení. Existuje mnoho firem, které nabízejí služby oddlužení, ale ne všechny fungují. Ano jsme v ČR, kde reklama snese vše a nakonec vám na dveře zaklepe PČR. Při výběru firmy na oddlužení je důležité zvážit několik faktorů, jako jsou reference a zkušenosti. Ale pozor! Každá minuta rozhoduje, váhat dva týdny může být fatální.

Závěr

„Oddlužení firmy“ je proces, který může být velmi náročný a složitý. Existuje několik nástrojů, které mohou být použity k oddlužení firmy, včetně předbalené reorganizace, reorganizace a sanačního konkurzu. Při výběru nástroje na oddlužení je důležité zvážit výhody a nevýhody každého nástroje. Pokud firma potřebuje pomoc při oddlužení, je důležité vybrat kvalitní firmu, která má zkušenosti a dokáže pomoci s oddlužením.