O společnosti IVORY Energy, a.s.

Společnost provozuje 27 kotelen na obnovitelné zdroje, ročně dodává přes 50 GJ tepla. Dodává teplo domácnostem, nemocnicím, školám, domovům pro seniory i municipalitám. Společnost zajišťuje projekci, dodávku i provoz blokových kotelen na obnovitelné zdroje (biomasa).

V roce 2011 akcionáři vložili peníze do fondu IVORY OPPORTUNITY, opf, založeného a spravovaného entitou AMISTA, investiční společnost, a.s.

Management postupně založil obchodní společnosti IVORY Energy, a.s., IVORY POWER, a.s., IVR FS, s.r.o. a dodavatele paliv CDP IVORY, s.r.o.

Nesprávným řízením společností ze strany managementu byly postupně prohospodařeny peníze akcionářů, management tak začal pod dohledem správce AMISTA vydávat v roce 2015 první dluhopisy na financování dalšího rozvoje a zejména  provozního fungování.

Dluhopisy byly vydávány i dále v letech 2017-2021, avšak spolu s dluhem vůči akcionářům celkově předlužily společnost, která už nebyla schopna zaplatit ani úroky, natož jistinu dluhopisů.

V květnu 2021 došlo k transformaci na akciovou společnost, díky níž se původní investoři dostali z role věřitelů do role majitelů předlužené společnosti.

Nově dosazený krizový management začal provádět řadu optimalizací s cílem revitalizovat skupinu (zjednodušení skupiny s cílem minimalizace nákladů, koncentrace majetku do společnosti IVORY Energy, která kotelny provozuje).

Ještě v květnu 2021 majoritní akcionář odkoupil za bezmála 26 mil. CZK pohledávku za IVORY Energy a odvrátil tak jinak nevyhnutelný konkurz.

Ani radikální a rychle provedené záchranné kroky nemohly napravit dříve způsobenou ekonomickou krizi v níž se skupina nacházela vlivem série chyb:

  • přeinvestování kotelen
  • nedořešení dotací, s nimiž výstavba některých kotelen počítala
  • nepřiměřené náklady na správu investic,
  • vysoké náklady na financování teplárenského byznysu.

Management konstatoval úpadek společností IVORY Energy i IVORY Opportunity, způsobený jak předlužením (záporný vlastní kapitál) tak i platební neschopností, danou nedostatečnými prostředky na výplatu další emise dluhopisů a jiných závazků.

Ve spolupráci se společností BL4U, která se na řešení obdobných situací specializuje, došlo k oslovení všech věřitelů, situace jim byla vysvětlena, stejně jako zamýšlené řešení formou předbalené reorganizace.

Při jednání věřitelů v březnu 2022 věřitelé návrh na předbalenou reorganizaci podpořili a schválili (pro hlasovalo 60,93% nezajištěných a 97% zajištěných věřitelů).

Insolvenční návrh na IVORY Energy spojený s návrhem na předbalenou reorganizaci byl insolvenčním soudem  přijat, následně byl zjištěn úpadek společnosti a bylo povoleno řešení úpadku dlužníka reorganizací.. Společnost IVORY Energy, a.s. je od 10. května 2022 v úpadku, který je řešen předbalenou reorganizací.

V květnu 2022 statutární orgán společnosti IVORY OPPORTUNITY podal dlužnický insolvenční návrh , který byl insolvenčním soudem přijat a ke dni 26. května 2022 byl zjištěn úpadek. Společnost IVORY Opportunity je tedy v úpadku, který je řešen konkurzem.

BL4U s.r.o.
Podkovářská 674/2,
Vysočany, 190 00 Praha 9