Dne 26. května 2022 bylo soudem vydáno usnesení, kterým se zjišťuje úpadek dlužníka IVORY OPPORTUNITY a.s., IČO 09773754, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 – Karlín. Na majetek dlužníka se prohlašuje konkurs. Odkaz zde.