Dne 10. května 2022 bylo soudem vydáno usnesení, kterým se zjišťuje úpadek dlužníka IVORY Energy, a.s., IČO 24200379, se sídlem, U Slovanky 1388/5, 182 00 Praha 8 – Libeň. Soud povoluje řešení úpadku dlužníka reorganizací. Odkaz zde.