Autor Ing. Tomáš Raška, MBA, LL.M.

O autorovi

zakladatel investiční skupiny Natland

Negativní emoce, čekání na zázrak, syndrom Dallasu a covid. Jak dostat firmu z problémů?

Rozhodující faktory úspěchu investice do problémových aktiv nejsou v principu tolik odlišné od ostatních investic, distressová aktiva jsou pouze věrna svému názvu....