Dne 28. 6. 2023 našemu klientovi, společnosti Ivory Energy, a. s., schválil Městský soud v Praze splnění reorganizačního plánu. Tím došlo k ukončení insolvenčního řízení, kdy společnost vyplouvá z naší „nemocnice“ a bude napříště fungovat jako jakákoliv jiná společnost v běžném režimu.

Všem spolupracujícím kolegům, investorům, zaměstnancům, věřitelům děkujeme za spolupráci a důvěru.