Personální audit je zásadní pro udržení efektivního a udržitelného fungování HR oddělení. Pomáhá společnostem zjistit, zda jsou procesy HR oddělení nastaveny správně, účinně, bezpečně a v souladu s právními předpisy. Personální audit tak poskytuje možnost posoudit stávající personální procesy ve firmě, identifikovat oblasti, které je třeba vylepšit, a navrhnout případná opatření. Audit může být proveden externě nebo interně.

Kontrola personálního auditu zahrnuje:

 1. Nábor a výběr zaměstnanců
 2. Odměňování a poskytování benefitů
 3. Hodnocení výkonu a produktivity
 4. Popis a náplň práce
 5. Vývoj a vzdělávání
 6. Přezkum personálních souborů a dat
 7. Nastavení předpisů, včetně dodržování pracovní doby, bezpečnostní opatření a pravidel pro práci na dálku
 8. Komunikaci a kulturu organizace

Ačkoliv personální audit může být časově i finančně nákladný, jeho výhody zahrnují:

 1. Zlepšení personálních procesů
 2. Identifikace slabých míst
 3. Optimalizace nákladů na personální management, například efektivnější využití zdrojů a snížení fluktuace
 4. Motivace zaměstnanců
 5. Ověření a zajistění souladu s právními předpisy

Je důležité identifikovat problémy a nalézt řešení dříve, než se situace vymkne kontrole. Díky personálnímu auditu získá vedení společnosti cennou zpětnou vazbu o tom, co organizace dělá správně a kde je prostor pro zlepšení.

Společnosti, které zvažují provedení personálního auditu, by měly zvážit jeho potenciální přínosy pro efektivitu a soulad s právními předpisy. Personální audit je investicí do budoucnosti firmy, která přispívá k jejímu dlouhodobému úspěchu.