Anotace:

V článku se dozvíte o nedávné misi v pekárně JAPEK, s.r.o. Snažil jsem se přiblížit, proč mohou zkrachovat i desítky let dobře vedené rodinné firmy. Rád bych, abyste všichni pochopili, že zbankrotovat řízeně není ostuda. Někdy válku vyhrajete, když nasadíte k unaveným zaměstnancům profesionální „žoldáky“ – krizové manažery.

O společnosti JAPEK, s.r.o.

Společnost byla založena v roce 1992, ale podnik je mnohem starší a navazuje na pekárnu založenou již v roce 1959. Působí zejména v severozápadních Čechách a Podkrušnohoří.

Proč zkrachuje rodinný podnik…

Před několika lety převzaly pekárnu dvě sestry a pokračovaly v rodinné tradici. Když jsem přemýšlel, po provedených analýzách, co stojí za příčinami krachu rodinné firmy, přišel jsem na to, že není možné to jednoduše shrnout.

Ano, můžeme říct, že v roce 2021 vzrostly náklady na vstupní suroviny o desítky procent a náklady na elektřinu a plyn o násobky. Je to ale opravdu jediná příčina, když ostatní pekárny fungují dále? Proč si při tak vysoké závislosti na cenách plynu např. nedojednali fixní kontrakt na pár let dopředu jako jiné pekárny?

Uvnitř firmy jsme slyšeli i několik historek typu: „…u zákazníků se nás dumpingově a nezákonně snaží vytlačit konkurence…“, nebo „…našeho obchodního ředitele jsme museli vyhodit, protože i když byl placen v řádu stovek tisíc korun měsíčně, bral úplatky za to, že prodával pod cenou…“ Neumíme to ověřit. Jen jsme to slyšeli. Mimochodem mzda stovky tisíc pro obchodního ředitele u „okresní“ pekárny – to mi hlava nebere…

Ne vždy předáním firmy svým potomkům pro ně vykonáte dobro…

Když jsem o tomto rodinném podniku tedy přemýšlel, vzpomněl jsem si na Václava IV., syna našeho nejslavnějšího krále Karla IV. Kdysi jsem četl jednu zajímavou myšlenku, že Václav IV. byl dost možná ještě schopnější panovník, ale narodil se do jiné doby a za jiných okolností převzal vládu od svého otce. Dokonce, že sklízel i negativní výsledky práce svého otce, např. církev za Karla IV. dosáhla v Čechách velké moci, což komplikovalo vládu Václavovi IV.

Proč o tom píšu? Protože, když si projdete pekárnu JAPEK, na první pohled vidíte, že je všechno opečovávané jako zahrádka. Dokonce náš kolega, který řídil řadu pekáren, řekl, že je to pekárna v nejlepším stavu, jakou kdy v ČR viděl.

Jenže i dvě sestry, které to myslí se svými zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a výrobky dobře a poctivě, na to nemusí stačit. V pekárenství v ČR je velký převis kapacita, a tudíž velká konkurence mezi výrobci. Na straně prodeje existuje jen několik řetězců, které mají dominantní postavení a náležitě toho umí „v zájmu svých zákazníků“ využít. Hned vás napadne: Na co máme a co vlastně dělá Úřad pro hospodářskou soutěž?!

Pekařská branže je tedy drsný sport pro „MMA bojovníky“, ne pro dvě slušné podnikatelky. Takže příměr s Karlem IV. a Václavem IV. mi tam docela sedí. Je mi obou děvčat v podstatě líto.

Proč si nás najala insolvenční správkyně?

V únoru 2022 mi zavolala insolvenční správkyně. „Je velmi pravděpodobné, že převezmu od 14.2.2022 pekárnu Japek, mohli byste mi s tím pomoci? Potřebuji, abyste mi dali podklady pro věřitele, zda má nebo nemá smysl provozovat pekárnu dále.“

V pátek 11.2.2022 jsme si to potvrdili a během víkendu jsme se připravili na převzetí společnosti ke 14.2.2022. Ve spolupráci s insolvenční správkyní jsme sestavili tým BL4U:

  1. Krizový manažer, který bude instalovaný do pozice CEO
  2. Analytický tým – zkušený manažer z pekárenské branže, finanční ředitel a právník
  3. Vyjednavač s potenciálními investory

Ano, vězte, že v ČR fungují tři desítky insolvenčních správců a opravdu jim jde o minimalizaci škod a v ideálním případě o záchranu firem, které se dostaly do potíží. Jak znám řadu z nich, berou to jako poslání.

Co jsme jako krizoví manažeři museli zvládnout?

První tři dny jsou klíčové pro získání důvěry u všech zainteresovaných – zaměstnanců, managementu, ale i majitelů. Nutné je uklidnit situaci a připravit se na jednání a vyjednávání s ostatními mimo firmu – zákazníky, dodavateli a zejména pak s věřiteli. Protože jakákoliv firma, která je v souladu s právem ČR v úpadku, je prakticky majetkem věřitelů. A ti chtějí jediné: ochránit sebe a minimalizovat své škody. Aby to všichni pochopili, je nutné: komunikovat – komunikovat – komunikovat.

Během týdne jsme zpracovali první analýzu a bylo jasné, že pekárna sice generuje každý den ztrátu, ale zastavení provozu představuje ztrátu mnohem vyšší. Takže: je nutné zachovat provoz podniku společnosti JAPEK a definovat, jak dostat společnost z problémů za pomoci externího financování. Aby byl někdo ochoten vložit do podniku další peníze, je nutné určit, co se má udělat dál. Komu a jak prodávat, kde nakupovat atp.

„Pekárna je kousek od německých hranic, proč nedodáváte své produkty tam?“, zeptali jsme se. „To není tak jednoduché“ zněla odpověď. Ano musíte umět německy…

Doufáme, že se v nadcházejících týdnech domluvíme s někým, kdo pochopí, že v JAPEKu jsou dobří pekaři, že tu jsou lidi, kteří milují pekařinu a provozují tu pekárnu v dobrém stavu. Jen business se musí začít dělat trochu jinak…

Co říct na závěr?

Děkuji všem mým kolegům za extrémní rychlost a nasazení v pekárně JAPEK, děkuji zaměstnancům společnosti JAPEK za příkladnou spolupráci a děkuji také insolvenční správkyni a jejímu týmu. Přál bych si, aby dobré rodinné firmy, jakou je JAPEK, nekrachovaly a jejich vlastníci a manažeři se uměli přizpůsobit této nelehké době, která nás všechny zastihla poněkud nepřipravené…

Ing. Stiva Jokeš, jednatel BL4U s.r.o.