Současný nevyzpytatelný vývoj v ekonomice a dodavatelsko-odběratelských řetězcích přináší řadu důležitých otázek, na které má dnes málokdo odpověď. Ale jedna věc je již nyní zřejmá, a to, že nás všechny čeká velice těžké období, které řada podniků nebude schopná přežít.

Doposud jsme nebyli v ekonomice svědky takové kombinace negativních faktorů, které společně vytvářejí velice toxický koktejl. Několikanásobný růst cen energií, růst cen pohonných hmot, železa a dalších komodit, které jsou nezbytné pro výrobu většiny produktů. A to zdaleka ještě není vše. Problém nastává a bude se ještě prohlubovat, u dodávek surovin jako takových.  Nejen, že budou drahé, ale dodavatelé je prostě nebudou mít. Tato skutečnost se již u některých podniků začíná silně projevovat a ostatní by se na horší časy měli také připravit. Inflace na úrovni 15 % bude ještě to lepší, co nás může potkat. Naopak větší problém se dá očekávat v oblasti celkového nedostatku čehokoli pro výrobu a následný prodej. Tyto věci musí zákonitě vyústit ve významný propad HDP, zvýšenou nezaměstnanost a markantní navýšení deficitu veřejných financí.

Bohužel z krize, která nás čeká, nebude možné se proinvestovat, protože na trhu nebude dostatečný objem surovin a dostatečně levná energie pro výrobu. A i kdyby byly suroviny dostupné, tak bude problém je logisticky do Evropy dostat, protože se již několikrát ukázalo, že globální logistika je nyní na hraně svých kapacitních možností a navýšení těchto kapacit si přinejmenším vyžádá řadu let.

Evropa a celý průmysl silně podcenily surovinovou a energetickou bezpečnost a bohužel pro ekonomiku, která stojí na výrobě zboží a následném konzumu, mohou být surovinové a energetické nedostatky fatální. A to tím spíše, že výpadkem v jednom sektoru dojde k řetězové reakci, která bude toxicky napadat sektory další.

Proto, pokud se dnes diskutuje o omezení dodávek plynu, by si všichni měli uvědomit, jaké důsledky to může mít!

A to především tehdy, pokud bude odběr plynu řízen podle regulačních stupňů, tak se budou omezovat a následně vypínat jednotlivé provozy a vzniklé ztráty nebude nikdo hradit. Tedy náklady zůstanou na bedrech jednotlivých podniků a je otázkou, jak dlouho budou schopny takové náklady unést, než spadnou do insolvence.

Kladu si otázku, zda jsme na všechno, co může nastat, dostatečně připraveni. Všechny firmy by si nyní měly dostatečně zmapovat své dodavatelsko-odběratelské řetězce, namodelovat si různé rizikové scénáře, které mohou nastat, připravit si odpovídající opatření dopředu a zajistit si s dostatečným předstihem nezbytné dodávky vstupů pro výrobu. A že budou vstupy dražší, tak to budou. Dnes se již o slevách nevyjednává, ale nákupčí jsou rádi, že vůbec něco nakoupí.

Štěstí přeje připraveným, proto nepodceňujme současnou situaci, ale přistupujme k ní aktivně a připravme se na to, co může reálně nastat a pravděpodobně nastane. 

Proč takové PR? Jsme krizoví manažeři, a to je naše práce. Specializujeme se na problematiku jak se vyhnout bankrotu, jak úspěšně zbankrotovat nebo řešíme sanační konkurzy. Vše legálně a transparentně.

Autor: Ing. Pavel Folprecht, partner BL4U