V současnosti se v mediálním prostoru často objevují témata jako inflace (za 5/2022 16 % meziročně), růst úrokových sazeb ČNB (aktuálně 2T reposazba 5,75 %) a návazný růst sazeb hypoték. Výrobní firmy řeší nárůsty cen a nedostupnost nebo dlouhé dodací lhůty u materiálů a subdodávek a z toho plynoucí problémy při plánování výroby. Pro mě trochu překvapivě dosud není v centru mediální pozornosti informace, že dle ČSÚ vzrostla průměrná mzda v 1Q roku 2022 meziročně o 7,2 % na téměř 38 000 Kč, a že pro růst reálné mzdy, který se počítá jako rozdíl nominálního růstu a inflace to znamená meziroční pokles o 3,6 %, a že tedy Češi reálně chudnou a začnou nebo již začali šetřit.

Analýz a názorů na téma „kam se dostane inflace a kdy a jak bude reagovat ČNB“, lze dohledat mnoho a každý jednotlivec či firemní management se podle toho může zorientovat a zhodnotit si dopady té které hodnoty na svůj život a firmu. Rád bych se nyní věnoval oblasti, kde se podobných analýz vyskytuje méně, a statistická data jsou dostupná nikoli na měsíční, ale čtvrtletní bázi. Přesto je, a podle mého názoru bude, v následujících měsících stejně důležitá nebo možná ještě důležitější, než inflace a úrokové sazby.

Jedná se o odhad růstu mzdových nákladů.

V rozhovorech s kolegy, managementy podniků a poradci to dosud není prvořadý problém a toto téma tak trochu spí. Chápu, budou prázdniny, dovolené a kolektivní smlouva je dosud platná…

Myslím, že se to brzy změní a vlivy a trendy v oblasti mzdových nákladů stojí za zamyšlení, protože mzdové náklady tvoří v mnoha firmách významnou část celkových nákladů.

V inflačních prognózách vidíme za posledních asi devět měsíců stav, kdy dochází k neustálému zvyšování inflačních prognóz a růstu reálné inflace nad tuto prognózu. Něco podobného je vidět i u úrokových sazeb ČNB, které také neustále rostou. Inflace v 3/2022 byla v ČR na úrovni 12,7 % a jak bylo zmíněno výše, tomu odpovídal odhadovaný mzdový růst mezd o 7,2 %. Tento růst odpovídal pokrytí inflace z 56,7 %. Pokud by se meziroční inflace ke konci roku pohybovala okolo 18 %, tak by při stejném procentu pokrytí inflace byl požadovaný růst personálních nákladů 10,2 %. Ano, je to samozřejmě modelový příklad, ale pokud již nyní požadavky různých odborových centrál obsahují dorovnání platů o inflaci, nezní zase tak nerealisticky. Lidé pracující v podnikatelské sféře jistě nebudou chtít zůstat pozadu.

Lze předpokládat, že tlaky na zvyšování mezd poleví? Myslím, že ne. Míra nezaměstnanosti za 3/2022 byla 3,4 % a za 5/2022 dokonce jen 3,2 %. Nedochází tedy k uvolnění na trhu práce. Spíše si myslím, že zde s námi vysoká inflace ještě nějaký čas zůstane, a proto bych předpokládal, že tlaky na růst mezd budou přetrvávat i v roce 2023.

Máme tedy odhad růstu mezd, ale zásadní je samozřejmě otázka, jaký to bude mít vliv na firmu a co s tím dělat. Každá firma je jiná, má jinou strukturu nákladů, jiné marže, jiné dodavatele a odběratele, a proto i růst mezd se projeví v ziskovosti každé společnost jinou měrou. Proto by prvním krokem mělo být připravit si finanční plán, kde toto navýšení mezd zohledním. V současné době plné nečekaných změn bych počítal spíše s pesimističtějšími variantami vývoje (inflace 20 %, úroky 10 % a pokles tržeb 20 %), protože se všechny tyto vlivy mohou sejít právě letos na podzim. Spotřebitelská nálada klesá a je možné, že se začne projevovat poklesem tržeb u řady společností. Plán je vhodné připravit nejen na úrovni výsledovky, ale i cash flow, aby bylo možné odhadnout možné problémy s likviditou a v předstihu reagovat.

Finanční plán a plán cash flow by zároveň měly být jedněmi ze základních podkladů pro jednání se zaměstnanci, resp. s odborovými organizacemi, aby bylo možné obhájit společností navrhované navýšení mezd, které bude téměř jistě menší než navýšení, požadované zaměstnanci.

Moje zkušenost je, že některé společnosti po letech klidného vývoje mají tak optimalizovaný stav pracovníků, že nemají kapacitu anebo znalosti, jak takové plány zpracovat a pokud je zpracují, již jim nezbývá sil na realizaci z nich plynoucích nutných opatření.

Pokud je vaše firma v podobné situaci, najměte si profesionály, kteří vám zmíněné podklady pomohou připravit a řešte problémy včas. Nebude to levné, ale bude to jistě levnější než řešení stejných problému třeba za rok. Vaše firma by to také nemusela přežít.

Poučení z tohoto roku je pro mě jednoznačné – mohou se stát i věci, které byly ještě loni nemyslitelné – neuměl jsem si představit ani inflaci 16 % ani válku na Ukrajině. Podobným situacím neumíme zabránit, ale měli bychom si připustit, že nás zřejmě nečekají klidné časy a se snažit se alespoň se na očekávatelné problémy připravit.