Risk management v obchodní korporaci je klíčovým procesem, který pomáhá identifikovat, hodnotit a řídit potenciální rizika, která mohou ohrozit dosažení firemních cílů a stabilitu společnosti. Zpracovat krizové scénáře a mít promyšlený plán pro řešení těchto situací je nezbytností pro úspěšné vedení obchodní korporace.

Krizové scénáře umožňují společnostem připravit se na neočekávané události, minimalizovat ztráty a zabezpečit kontinuitu podnikání. Tímto způsobem se společnosti vyhnou chaosu a rychleji se zotaví z krizových situací, což vede k udržení dobré pověsti a zajištění důvěry zákazníků, zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran.

Risk management a péče řádného hospodáře?

Péče řádného hospodáře zahrnuje zodpovědné řízení společnosti a zabezpečení risk managementu, včetně krizových scénářů. Pokud statutární orgán společnosti tyto povinnosti zanedbává, může být v budoucnu zodpovědný za vznik škody. Zvláště v případě, že nedostatečná péče o rizika přivede společnost k úpadku, mohou být členové statutárního orgánu osobně zodpovědni za škody způsobené jejich nezodpovědným jednáním. Tímto způsobem české právo zdůrazňuje důležitost péče řádného hospodáře pro úspěšné řízení obchodní korporace.