Minulý týden jsem měl příležitost s kolegy z BL4U naslouchat názorům odborníků a jejich střednědobým predikcím na vývoj a události v (nejen) tuzemské ekonomice, a to na konferenci Restrukturalizační fórum 2022.

Konferenci každoročně pořádá Turnaround Management Association ČR a potkávají se tam všichni, co ve světě krizového managementu něco znamenají. Konferenci „dirigoval“ Petr Smutný z PwC a letošní plejáda řečníků přilákala kromě nás dalších cca 250 hostů. O svoje zkušenosti, názory a predikce se s námi podělili např. Tomáš Raška z Natlandu, Petr Knapp z ČEB nebo insolvenční správce Lee Louda. Jako bonus se často přihodí nějaký ten ,,small talk”, jako v našem případě milé setkání s Miroslavem Singerem u oběda.

Bývalý guvernér ČNB a současný hlavní ekonom Generali Česká pojišťovna celý program vlastně svým příspěvkem otevřel. Z jeho makroekonomického a optimismus postrádajícího shrnutí současné situace bych pouze vypíchnul predikci dlouhodobě vyšších úrokových sazeb, než investoři očekávají. A to byl teprve začátek. Bohužel…

Ceny energií se na původní úroveň nevrátí

Leitmotivem letošního ročníku byla energetika, jako nejzávažnější téma, od kterého se odvíjí následně všechny ,,nemoci současného světa“, na něž aktuálně všichni obtížně hledáme léky. Všechna témata byla energetikou nějak dotčena a možná nejvýznamnější zprávu vyslal do světa ve svém příspěvku Ondřej Strecker z ČEZu, když argumenty z více úhlů potvrdil obavy podnikatelů. Podle něj, resp. ČEZ, se ceny energií na původní úroveň nevrátí. Budou v čase klesat pomalu, postupně, a na „přijatelnou” cenu v úrovni cca 60 EUR/MWh predikuje zemní plyn až v roce 2026. Prostě změna je trvalá a naše popírání s tím nemůže nic udělat.

ANO, teprve tlak okolností nás donutil se rozhýbat a začít řešit energetickou (ne)závislost. A protože zřejmě neexistují instantní řešení, čeká nás relativně dlouhá diskuse, krkolomná a drahá opatření a bude to bolet… Ostatně to je příčina toho, proč jsme se až dosud nedokázali rozhýbat. Diskomfort občanů a vyšší náklady prostě není optimální politické téma. Ovšem někdy jsme s tím začít museli a je škoda, že nás k tomu dohnala až válka na Ukrajině.

ANO, zvykli jsme si, že energie jsou samozřejmé, přebytkové a levné. Chvilku bude trvat, než zabere odvykací kúra a projeví se výsledky. Zdá se být nad slunce jasnější, že se ceny na původní úrovně nevrátí a nedostatek není přechodný jev. A s nedostatkovým zbožím se hospodaří jinak než se zbožím přebytkovým. Společné všem vyjádřením odborníků z energetiky, bankovnictví nebo investic je nepředstíraná skepse, ztráta optimismu, nejednoznačná doporučení (rozuměj nejistota) a hlavně neschopnost časových odhadů. Tohle nemůže dopadnout jinak než recesí a procesem jakési očisty. Odhaduji, že nás čeká taková lehce Schupmeterovská tvořivě destrukční perioda. Změny na úrovni spotřebního koše, nákupních a investičních preferencí a po katarzi budeme efektivnější, silnější…. a také ohleduplnější k přírodě.

ANO, některé výrobky z trhu zmizí, a není to škoda. Proč? Protože jejich nízký užitek nepůjde vyvážit vyšší cenou. Když se rozhlížím kolem sebe a po očku sleduji obsah nákupních košů, tak nezřídka žasnu, jaké nesmysly jsme schopni produkovat a že se opravdu najdou lidé, kteří si je koupí. Jsem si jist, že máme prostor pro redukci a z tohoto pohledu se nebojím o středoevropskou civilizaci vůbec. Naopak se trochu (dost) bojím, že se ještě víc posílí role a zásahy států, ještě víc nám nabobtná systém různých dávek a dotací a tržní mechanismy dostanou pořádnou lekci.

To pak mám chuť do světa vykřikovat jasné NE! NEzachraňujme s použitím veřejných peněz energeticky náročné a technologicky zastaralé provozy. Jen tím prodloužíme nákladovou agónii a ten, kdo má skončit, skončí později, ale skončí stejně. Věřím, že si to majitelé takových firem postupně uvědomí, přijmou to jako fakt, zvednou hlavu a najdou v sobě sílu odejít středem. Rád bych pro ně měl nějaká slova útěchy a zázračná řešení, ale nemám.

Za BL4U tedy doporučujeme nehrát si s ohněm, nespoléhat na strategie doufání a nepromeškat tu chvíli, kdy situaci ještě máte ve svých rukách. Zázraky se nedějí a věznice jsou plné lidí, kteří to mysleli dobře.

Článek napsal: Ing. Radek Zeman