O firmě

Devro je přední globální společnost, jejímž oborem je výroba a prodej jedlých a nejedlých kolagenních střev a nejedlých plastových střev na párky a další uzeniny. Celosvětově má skupina Devro Plc. osm výrobních závodů. V roce 1996 se oba závody potravinářské společnosti CUTISIN a.s. v Jilemnici a ve Slavkově u Brna staly součástí skupiny Devro. V roce 2011 se společnost CUTISIN přejmenovala na Devro s.r.o.

Úvod

V celé skupině DEVRO probíhá proces naplňování nové strategie – změnu regionálního výrobního/dodavatelského obchodního modelu v globální model řízený poptávkou zákazníků.

Do této strategie zapadá také projekt na reorganizaci výrobního závodu ve Slavkově u Brna.

Úkoly tohoto projektu byly:

  • Snížení provozních nákladů o 43 mil. Kč ročně;
  • Zvýšení prodejů nejedlých mini-plastových střívek a zavedení štíhlé výroby;
  • Transfer výrobních linek na úpravu 45-50 milionů metru jedlých střev ročně ze Slavkova do Jilemnice.;
  • Posouzení outsourcingu logistických služeb pro oba české závody;
  • Posouzení prodeje celého výrobního areálu ve Slavkově a možnost zpětného nájmu části areálu pro zachování kontinuity výroby, tedy zaměstnanosti zkušených pracovníků;
  • Posouzení další strategie nejedlých mini-plastových střívek.

Překážky

Iniciátorem toho, že se musí „něco“ změnit v „malém“ výrobním závodu, bylo představenstvo skupiny. (Roční obrat „malého“ Slavkova byl okolo 120-140mil. Kč při 140-150 zaměstnancích.) Hospodářské výsledky obou závodů byly konsolidovány do jednoho reportu za ČR. Z Jilemnice se slavkovský závod jeví jako mladší a několikanásobně menší „bráška“. Trend klesajících tržeb a stagnace provozních nákladů slavkovského závodu v kontrastu příznivých výsledků Jilemnice nebyl „do očí bijící“…

Očekávání klienta bylo, že od 1. ledna bude závod očištěn o nadbytečné náklady a začne provoz nově reorganizovaného podniku. Devro potřebovalo zajistit, aby se přes veškeré změny, které se měly potencionálně udát, vyrábělo v plném výkonu a uspokojily se objednávky zákazníků v nejsilnější předvánoční sezoně. Plán skupiny byl najmout tandem dvou interim manažerů – jednoho odpovědného za hladký průběh transferu linek a druhého, zodpovědného za snížení provozních nákladů.

Mám zkušenosti  se zavíráním obchodních společností i výrobních závodů v ČR i v jihovýchodní Evropě. Na rozdíl od předešlých projektů ale v tomto případě bylo potřeba, aby „pacient přežil“ a vzešel z ozdravného procesu jako zdravý! A to nejen finančně, ale také se zachováním výrobního know-how (udržení klíčových lidí) a dlouhodobě udržitelným byznys modelem!

Proces hromadného propouštění zaměstnanců bylo potřeba začít představením plánu na reorganizaci a konzultacemi s odborovou organizací klienta a formálně informovat příslušnou pobočku Úřadu práce o tomto záměru v měsíci září.

Bylo potřeba zvážit způsob zajištění dokončení technologického projektu ke zvýšení kvality výroby i po propuštění technologů. Bylo nutné zajistit modernizaci výrobních linek zkušenými údržbáři, kteří ale z větší míry budou také muset odejít…

Pikantním detailem bylo, že Devro v září 2018 oslavovalo 85. výročí založení podniku. (V roce 1933 byla v Kořenově zahájena výroba salámových střev.) Na začátek října bylo naplánováno fórum zástupců odborových organizací ze všech závodů skupiny.

Na obrovský tlak a nervozitu na úspěšnou reorganizaci bylo výborně zaděláno…

(Pokračování příště)

Za tým BL4U Roman Z.