Zjistěte, jak na tom jste!

Týká se Vás úpadek obchodní společnosti?

Zadejte email a získejte přístup k insolvenčnímu testu!

Jaká jsou osobní rizika, pokud se úpadek společnosti nepodaří profesionálně vyřešit?

Civilní rizika

 • porušení péče řádného hospodáře, porušení zákona, porušení smluvní povinnost
 • vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce
 • vydání prospěchu z výkonu funkce
 • žaloba na doplnění pasiv
 • odpovědnost za škodu nebo jinou újmu (např. při nepodání insolvenčního návrhu, pokud je společnost v úpadku)
 • neplatnost a neúčinnost právních úkonů (jednání)

Trestní rizika

 • trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku
 • trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti
 • trestný čin poškození věřitele
 • trestný čin zvýhodnění věřitele
 • trestný čin způsobení úpadku
 • trestný čin porušení povinnosti v insolvenčním řízení
 • trestný čin pletichy v insolvenčním řízení
 • trestný čin porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku

Koho se rizika týkají?

 • členů volených (statutárních) orgánů obchodní společnosti, tzn. členů představenstev, jednatelů a členů kontrolních orgánů (dozorčích rad)
 • prokuristů, likvidátorů, zástupců člena právnické osoby a obecně jakéhokoliv správce cizího majetku
 • stínových (faktických) vedoucích, zejména generálních a finančních ředitelů (dle rozsahu skutečných pravomocí)

BL4U s.r.o.
Podkovářská 674/2,
Vysočany, 190 00 Praha 9