|Řešení krize

Krize růstu nebo krize úpadku

Standardní řešení externími zdroji bez koncepce

Když přijde krize, končí všechna legrace.
Nebezpečí a problémy přicházejí ze všech stran.
To co se celý život budovalo lze velmi rychle ztratit.

Pro krizi potřebujete jiný přístup managementu. Můžete najímat různé krizové manažery. Můžete poptávat různé personální agentury všechny si pak ale musíte řídit sám a napřímo. Je toto vaše řešení?
 

Pokud si v problémech udělám další problém, může to být už ten poslední krok k rezignaci, apatii, totální ztrátě a nemožnosti cesty zpět.
 
 

Krize růstu nebo krize úpadku

Koncepční řešení pomocí realizace BL4U

Řešení krize je vždy kompletní záležitost. Nikdy se to netýká jen části firmy. Je to ohrožení celku. Neexistuje univerzální krizový manažer. Potřebujete zkušené lidi s různými odbornostmi. Jen tak můžete zachránit sebe i svůj majetek.

Potřebujete krizové řízení, což je komplex činností. Manažeři, kteří ví, co mají dělat, mají zkušenosti a praxi. Každý projekt je řízený jedním z našich partnerů. Získáváte tak jednoho B2B partnera pro komunikaci i pro vše ostatní. Jen tak lze zmenšovat ztráty a vrátit firmu do běžného režimu.

Pokud se vše uchopí správně a včas, je velká šance nejen k záchraně většiny majetku, ale hlavně udržení firmy nad vodou a zachránit jí. Když se podaří najít vhodného věřitele nebo investora, společnost má šanci se vrátit nejen tam kde byla před krizí, ale může uvažovat i expanzi a růstu.

|   Zodpovědnost

za projekty našich klientů
a to díky teamu
77 krizových manažerů a partnerů.