Pojďme si zahrát na věštce

Nejsem věštec, ale zajímá mě, jak se náš život vyvíjí, a hlavně jak se asi bude vyvíjet. Ano, vím, že člověk míní a Pán Bůh mění, a proto předpovědi čehokoli na dobu delší než několik hodin většinou nevyjdou. Ale jsou tu události a trendy, které ovlivní naše životy a podnikání a stojí za pozornost a zamyšlení nad jejich důsledky. Nejzajímavější jsou podle mě ty, které již nastaly, jejich vliv trvá, zatím nejsou příliš vidět, moc se o nich nemluví, ale možná se opět, později a o to silněji, přihlásí ke slovu. Budu se na situaci dívat z pozice finančního řízení podniku, ke které mám blízko.

To se nám to hoduje, když nám banky půjčují…

Zatím se nic neděje, alespoň podle informací komerčních bank je procento nesplácených úvěrů malé a není se proč vzrušovat. Sice dnes nefinancují nikoho z oborů přímo zasažených covid pandemií, jako je gastro a hotelnictví, ale všechny ostatní sektory ano. Jak ale bude vypadat financování dále? Obvykle je proces poskytování a prodlužování podnikových úvěrů založen na kvartálních a auditovaných ročních finančních výkazech klienta, poskytovaných k 31/3 resp. k 30/6 následujícího roku. Jejich obsah je nyní neznámý, ale troufám si tvrdit, že finanční výsledky v nich obsažené nebudou u mnoha firem dobré. Nepracuji v bankovnictví a neznám detailně jejich skóringové systémy. Nebyl bych překvapen, kdyby reagovaly snížením objemu úvěrů z důvodů nižšího dosaženého obratu za 2020 a často zvýšením úrokového procenta, protože bude třeba zohlednit vyšší riziko. Nedivil bych se, kdyby bylo požadováno další zajištění úvěrů. Pokud bude pokles pokračovat i v 1. pololetí 2021, což se u mnoha podniků dá předpokládat, může dojít k dalšímu krácení úvěrových limitů. Jak hluboké toto krácení bude a u kolika podniků k němu dojde zatím nevíme. Pak by mohlo docházet k problémům s profinancováním náběhu podnikání na úroveň roku 2019. Podobně se utažení podmínek poskytování úvěrů může přenést i na trh spotřebitelských úvěrů.

Situace našich zákazníků

Víme celkem přesně, kolik je nakažených a vyléčených i kolik by zřejmě která politická strana získala procent ve volbách do poslanecké sněmovny, ale co si myslí spotřebitelé se příliš nedočteme. Vidíme jen čísla nezaměstnanosti, ta se zatím moc nahoru nehýbou, a z toho se často tak nějak vyvozuje, že je náš imaginární spotřebitel asi spokojený. A tak nějak si myslíme, že to tak bude i nadále a že i on se bude v následujících měsících chovat stejně jako před pandemií. Já si však myslím, že nynější úroveň spotřebitelské nálady vůbec nepredikuje, že tato dobrá nálada vydrží. Asi všichni tušíme, že nemálo zaměstnanců je v podnicích drženo jen za pomoci dotačních programů, protože o ně majitel nechce přijít, neboť očekává rychlé oživení. Zkusme připustit, že k ukončení dotačních programů dojde dříve, než k plnému oživení – myslím, že jejich pracovní poměr bude okamžitě ukončen. Tento okamžik se může časově shodovat s výše zmíněným utažením podmínek na trhu spotřebitelských úvěrů a mnoho lidí najednou může začít mít finanční problémy. Může proto dojít k prudkému oslabení spotřebitelské poptávky v následujících měsících.

Rezervy a úspory

Myslím, že firmy, které pocítily problémy spojené s poklesem obratu díky covidu, již příliš rezerv ani možností pro úspory nemají, pokud nepočítám opravdu radikální kroky typu prodeje vlastních nemovitostí a přechodu do nájmu a zeštíhlení firmy na minimum nebo ukončení její činnosti. Možná by však i podobný směr uvažování měl přestat být tabu a měl by se stát jednou z reálných možností. Pokud se takto drastické kroky oddalují, pro záchranu podniku již může být pozdě.

Na úpadek je vždycky času dost

Podle mě není. Domnívám se, že nemalá část vlastníků i jejich manažerů neví, jak se pozná úpadek, co nesmí dělat a co se naopak musí udělat a kdy. Přitom to není jednoduchá oblast a je v ní poměrně vysoká šance dostat se do konfliktu se zákonem a sankce za porušení jsou značné. Naopak, právě zde platí, že začít situaci řešit včas je jedním z nutných předpokladů úspěchu, jak ji zvládnout. Podnik se nemusí podařit zachránit v současném rozsahu, někdy ani ne s původním majitelem, ale pokud projde insolvenčním řízením, může dál existovat a původní majitel i jeho manažeři nemusí mít problémy se zákonem. Myslím si, že v následující době bychom si měli zvyknout na myšlenku, že správně provedené insolvenční řízení je čestné řešení podnikatelského neúspěchu, za který nemohou subjektivní chyby někoho konkrétního, ale prostě tržní situace.

Teď je třetí vlna covidu, tím to končí, oživení bude rychlé a pak bude vše jako dřív

Konec třetí vlny pandemie je již konečně cítit ve vzduchu. Jiná otázka je, jestli nějaká jiná mutace nepřijde na podzim nebo se neobjeví jen „obyčejná“ chřipková epidemie zato však po dvou letech s nebývalou intenzitou. Rozhodně si to nepřeji, ale v jaké situaci budeme, nikdo neví. Dnes a denně však vidíme, že stát je reálně nefunkční, řešením epidemie byly po celý rok jen zákazy a lockdowny, navíc má prázdnou kasu, takže ani s vyššími než nynějšími kompenzacemi nelze počítat. Oživení prostě rychlé být nemusí a výše státní pomoci v případě opakování podobného problému bude téměř jistě nižší, než byla. Stejné je to i s predikcí stavu světa po pandemii – nevím, jestli se svět vrátí do stavu před epidemií, ale myslím si, že zcela ne, bude záviset na segmentu a službě, ve které daná společnost působí a jací jsou její zákazníci.

Rosteme, co se nám může stát

Nechci jakkoli snižovat úspěch firem, kterým pandemie covid pomohla, ale doufejme, že přejde a obvyklé obchodní kanály se rychleji či pomaleji začnou obnovovat. Možná by stálo za úvahu počítat i u těchto vítězů pandemie, že může dojít k odlivu jejich zákazníků a počítat s tím při nakupování zásob a investicích. I pokud se investice do růstu přeženou, nemusí to být optimální z hlediska využití takových investic.

Stát se může, stát se nemusí a co si z toho vzít

Doporučoval bych se zamyslet, nakolik i výše uvedené možnosti reflektujete ve svém podniku, a hlavně ve své hlavě, ať jste majitel nebo manažer podniku.

  1. Svět se mění, stabilita minulých let je pryč, viz covid, kdo nebude pružně reagovat, zmizí z trhu.
  2. Myslete vlastní hlavou. Mnoho statistických ukazatelů je dnes prohlašováno za potvrzení trendu. To, že se dnes nic neděje, neznamená, že se nebude dít zítra.
  3. Pokud máte úvěry, zkuste do svých plánů kalkulovat snížení jejich výše o tolik procent, o kolik poklesl obrat vaší firmy v roce 2020. Pokud finanční plán ukáže, že nebudete schopni podnik udržet, začněte o tom s bankou jednat dříve, než si vás na jednání pozve ona. Budete mít lepší vyjednávací pozici.
  4. Připusťte si, že se poptávka po vašich službách nebo výrobcích může zotavovat na úroveň před pandemií dlouho anebo se také nezotaví nikdy a nastavte na tato očekávání velikost podniku.
  5. Znejte svého zákazníka – jeho nálady a preference se mohly v posledních měsících změnit nebo se mohou změnit v dohledné budoucnosti.
  6. Promyslete a propočítejte možnost radikálního zeštíhlení podniku. Při nebo po vyjednávání v bance se vám to bude hodit.
  7. Vyhledejte si, jak se zjišťuje úpadek. Pokud již v něm jste nebo předpokládáte, že se v něm v krátkém horizontu ocitnete, okamžitě to řešte.
  8. Počítejte s možností, že se rok 2020 může opakovat. Myslete na to při plánování roku 2021 a 2022.
  9. I když se vašemu podniku daří, nepřežeňte investice při růstu.
  10. Každá krize jednou končí. Buďme na to připraveni, ale buďme velmi opatrní s načasováním.