|Naši zadavatelé

Pokrýváme celé spektrum trhu

Pracujeme ve všech průmyslových odvětvích i v oblasti služeb. Proto jsme najímáni všemi účastníky krizových situací, což
jsou majitelé firem, banky, dodavatelé, krizoví investoři i poradenské a právní společnosti. Tím, že se dokážeme na projekt dívat ze všech stran, nám násladně umožňuje lépe předvídat situaci a koordinovat tak naše další kroky a rozhodnutí.

  • v krizi růstu nebo v ohrožení úpadkem
  • Poradenské společnosti
  • Auditorské společnosti
  • Právní & advokátní kanceláře
  • Daňoví & finanční  poradci