|Krize a insolvence

Pokrýváme celé spektrum trhu

Pracujeme ve všech průmyslových odvětvích i v oblasti služeb. Proto jsme najímáni všemi účastníky krizových situací, což
jsou majitelé firem, banky, dodavatelé, krizoví investoři i poradenské a právní společnosti. To, že se dokážeme na projekt dívat ze všech stran, nám násladně umožňuje lépe předvídat situaci a koordinovat tak naše další kroky a rozhodnutí.

  • v krizi růstu nebo v ohrožení úpadkem
  • poradenské společnosti
  • auditorské společnosti
  • právní a advokátní kanceláře
  • daňoví a finanční  poradci

| V čem jsme jiní?

Nenahrazujeme poradce či personální agenturu, dodáváme exekutivu. Umíme poskytnou sehraný tým, který zvládá náročné situace. Pracujeme zejména projektově a sdílíme riziko daného projektu/akce.

Personální agentura dodává jednotlivce

BL4U dodává sehraný tým

| Naše služby

ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Poskytujeme zejména exekutivu, poradenské služby necháváme na jiných. Provedeme komplexní analýzu stavu vaší společnosti a probereme s vámi možnosti růstu. Dodáme chybějící know-how a klíčové lidi. Zajistíme kapitál pro překonání „krize růstu“ a omezíme rizika. Umíme i sdílet rizika.

ZAHRANIČNÍ EXPANZE

V našem týmu máme přes dvě desítky úspěšných obchodních ředitelů. Umíme „vymyslet“ i smělé strategie. Umíme stavět zahraniční pobočky, přebírat a řídit společnosti, a to i v zahraničí. Domluvené plány umíme realizovat a případně zajistíme financování ze strany investora.

RESTRUKTURALIZACE

Nejsme poradci. Jsme ti, co si vyhrnou rukávy a pracují na zajištění provozu a zvládnutí všech úskalí restrukturalizace společnosti. Cílem je zastavení „krvácení“, zhodnocení situace a nalezení vhodné léčby a její následné „nasazení“. Pacient by se v ideálním případě měl vyhnout insolvenci.

AKVIZICE A FÚZE

V oblasti různých transakcí (M&A, MBO, MBI, a další) naší doménou je poskytnutí klíčových leaderů pro exekutivu. Zejména u středně velkých společností je absolutní vazba mezi majitelem a samotným fungování podniku. Naši kolegové mají úlohu zajistit standardní oddělení funkcí majitele a klíčových manažerů.

ŘEŠENÍ KRIZE ÚPADKU

Pro problematiku tzv. insolvenčních režimů (úpadek, moratorium, konkurz, reorganizace) poskytujeme jak krizové manažery pro převzetí chodu společnosti („blue team“), tak exekutivu celého procesu („red team“) a ve spolupráci s odbornými partnery a specializovanými investory dokážeme zachránit maximum pro našeho zadavatele.

INTERIM MANAGEMENT

V našem týmu máme ověřené a zkušené profesionální manažery z celé škály jednotlivých pozic a z většiny oborů. Interim management je řešením pro situace, kdy nemáte čas čekat na nalezení vhodného kandidáta nebo potřebujeme dočasně doplnit manažerský tým pro zvládnutí většího náporu na náš stávající manažerský tým.